Myndighetene mangler kriseplan for katastrofer tilsvarende terrorangrepet mot Madrid, viser en knusende rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB har spurt en rekke etater og instanser fra helsevesenet til politiet og NSB om hvilke konsekvenser et terrorangrep på størrelse med angrepet i Madrid vil få i Oslo. Konklusjonen er at «Oslo trolig ville fått problemer med å takle noen av de konsekvensene som følger med av et terrorangrep av så vidt omfang». En av årsakene er at myndighetene rett og slett ikke tror at et så stort terrorangrep kan skje her.
Nettavisen