Kommentar

Terrorbombene i Madrid kan være et resultat av samarbeid mellom islamistgrupper og europeiske terrorgrupper som ETA, skriver Dagsavisen.

I en rapport fra det anerkjente kanadiske Mackenzie instituttet advarer forskeren Emerson Vermaat om et intenst feltarbeid fra al-Qaida som bygger opp terrorceller, finansielle nettverk og planlegger terroraksjoner i samarbeid med lokale grupper og radikale islamistiske grupper i flere europeiske land.

Vermaat har internasjonal terrorisme som sitt spesialfelt, og har publisert en rekke bøker om islamistisk fundamentalisme og terrorisme. I sin rapport skriver Vermaat at ETA-medlemmer og al-Qaida medlemmer skal ha trent sammen i leire i Midtøsten og flere sentrale al-Qaida-ledere skal ha besøkt Spania for blant annet å rekruttere medlemmer, bygge opp finansielle og organisatoriske nettverk og planlegge konkrete terrorangrep.
Rapporten er skrevet i mai 2002, mindre enn to år etter at spanske myndigheter for alvor begynte å kartlegge terrorvirksomhet i Spania.

Mer i Dagsavisen

Spanske myndigheter insisterer på at ETA står bak terroren i Madrid, M11 etter dagen det skjedde. En grunn kan være at regjeringen «håper» ETA står bak, og i så fall at det er en siste desperate handling fra en terrorgruppe som etter mange år holder på å bli knust. Tanken på Al-Qaida er mye verre. En annen grunn kan være at spansk etterretning har informasjon som forteller om samarbeide mellom islamistiske terrorgrupper og ETA. Fra tidligere vet vi at det har vært kontakt og samarbeid mellom IRA og palestinske terrorgrupper, som beundrer hverandre gjensidig. Europa står foran en gigantisk terrortrussel, og det er åpenbart at europeisk etterretning er kanskje like mye bakpå som CIA/FBI foran 11/9. En forsker ved FFI er overrasket over angrepet i Spania:

– Fordi Spania er basen for en rekke støttevirksomheter til terror, er vi overrasket over at angrepene kom der. Vi hadde forventet angrep i England, Frankrike eller Tyskland, sier forsker Peter Nesset ved Forsvarets Forskningsinstutt (FFI).

En annen FFI-forsker forteller at norske forskere siden årsskiftet faktisk har visst om et dokument som forteller om planer for et stort terrorangrep i Spania tett opp mot valget, og det er ikke blitt tatt tilstrekkelig alvorlig:

Allerede på nyåret i år kan forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ha fått tak i et strategidokument fra al-Qaida som anbefaler å angripe Spania.

«Vi må benytte oss maksimalt av nærheten til valget i Spania i mars neste år. Spania tåler maksimalt to til tre angrep før de vil trekke seg ut av Irak. Hvis de fortsatt blir etter det, vil sosialistpartiet bruke det som valgslagord,» lyder det blant annet i strategidokumentet, som trolig er skrevet en gang før jul.

– Først trodde vi at dette dreide seg om angrep mot spanske styrker i Irak. Men det at de så konkret nevner valget i Spania, gjør jo at vi må se på det litt i lys av aksjonen i Madrid, tre dager før valget, sier forsker Thomas Hegghammer til VG.
I går kveld spredte informasjonen om dokumentfunnet seg til flere internasjonale medier.

Artikkel i VG

I dokumentet gis en forklaring på hvorfor terroristene har valgt Spania: Landet regnes som det svakeste ledd i USAs allianse i Irak. Det skal «få» terrorangrep til før det kan presses fram et stemningsskifte i Spania og tvinge regjeringen til å trekke Spania ut av alliansen, er oppfatningen på terror-hold. Hvis Spania trekker seg, kan det få en domino-effekt som kan føre til at USAs allianse går i oppløsning. Med andre ord, hvis opinionen gir etter for blackmail som terroren representerer, og spanierne krever slutt på spansk deltagelse i Irak, har terroristene allerede vunnet et slag som utvilsomt vil oppmuntre til flere terrorhandlinger for å vinne enda mer. Terroristene er veldig klar over demokratienes svake punkt (om man ønsker å gjøre demokratiets styrke til dets største svakhet) er opinionen. I den sammenhengen er det lett å se at den typen terror som ble utført i Madrid tjener islamistiske gruppers mål, og ikke ETAs. Men et svekket ETA har kanskje vurdert at de har felles interesser med alle grupper som kjemper mot den spanske regjeringen og har kapasitet og hensynsløs kynisme nok til å gjennomføre et 911 i Madrid.

Mer fra Dagsavisens artikkel:

I sum ser nå spanske myndigheter at de får stadig flere problemer med at unge nordafrikanere og arabere bruker Spania som en møteplass for å planlegge terrorangrep andre steder.

Årsaken er at Spania blir sett på som en trygg havn for terrorister fordi risikoen for å bli jaget av politiet er minimal. I årevis har politi og myndigheter konsentrert seg om terrorismen på hjemmemarken utført av ETA.
Mens den franske etterretningstjenesten har samlet sammen detaljert informasjon om islamistiske terroristnettverk i mer enn to tiår, er den spanske styrken dårlig utrustet for å møte et problem som er ganske nytt for dem.
Spansk politi anslår at rundt to hundre islamistiske ekstremister med bånd til 18 ulike terrorgrupper ankom Spania i løpet av 2000 – og dette var første gang Spania prøvde å få oversikt over denne trafikken.

Rapporten fra Mackenzie trekker fram flere møter mellom ETA og al-Qaida, og ofte kan det virke som møtene ender med sammenfallende planer. Like før jul i 1999 startet ETA planleggingen av et angrep mot Picasso Tower i Madrid. Den amerikanske arkitekten bak Picasso Tower var Minoru Yamasaki, den samme som tegnet Tvillingtårnene i New York. Det er ikke klart om ETA hentet inspirasjon fra al-Qaidas planer om terrorangrepene 11. september 2001, men rapporten skriver videre om al Qaida-celler i Europa, USA og Canada som også planla angrep samtidig.

Spanske etterretningskilder hevder også i rapporten at Mohammed Atta, selvmordspiloten fra Hamburg som var den første til å fly inn i World Trade Center i New York, også har trigget kontakt mellom ETA og al-Qaida. Bare ett halvt år før angrepene i New York og Washington besøkte han Spania minst to ganger, blant annet for å oppsøke algeriske islamistiske grupper som opererer i Spania. Disse er blant annet beryktet for sin evne til å produsere falsk legitimasjon og dokumenter.