Kort

Anne Stenersen (FFI): Seks års data viser at 30 % av soloterroristene oppdages, mot 80 % av gruppene. NRK

– En annen tydelig trend i Europa er at terrorangrepene har blitt mer målrettet. Det vil si at de rettes mot spesifikke grupper i samfunnet mer enn at de retter seg mot allmennheten. Madrid- og London-bombene var rettet mot sivilbefolkning generelt, men etter 2008 så ser vi angrep rettet mot spesifikke målgrupper som soldater, jøder eller karikaturtegnere, sier Stenersen.

Er soldater, jøder og tegnere utmeldt av allmennheten?