Kommentar

Al-Qaida er vel etablert i Europa. De har ingen mentale sperrer mot å begå massemord. De er knyttet tett sammen i nettverk over det meste av Europa. De ser seg som spydspissen i kampen for å opprette én islamsk stat over hele verden; det verdensomspennende kalifatet, sier Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt FFI ifølge Aftenposten. En ny rapport om dette legges fram i disse dager.

Islamistiske terrorgrupper i Europa har planlagt minst 14 alvorlige terrorhandlinger, som er blitt avverget. Men det er hevet over enhver tvil at Europa for fullt er berørt av den nye bølgen av islamistisk terrorisme, sier Nesser. Den 15. aksjonen lyktes terroristene med, den i Spania 11. mars. Målet både med denne aksjonen og med de andre har vært å drepe flest mulig mennesker.

Mer og mer tyder på at islamistene anser Europa som en ypperlig base for terrorvirksomhet. Europa byr på frihet, trygghet og en infrastruktur islamistene ikke finner i hjemlandet.

Petter Nesser: «På grunn av Europas forholdsvis generøse asyllover, har en del islamister bevisst utvandret til Europa med sikte på å føre jihad – den hellige krigen – over på europeisk territorium.»

Nessers rapport kan leses her