Sakset/Fra hofta

 

IS-kvinnene var langt fra de uskyldige husmødrene enkelte prøver å fremstille dem som. I NRK Dagsrevyen søndag advarer Politiets Sikkerhetstjeneste sterkt mot å ufarliggjøre disse kvinnene. Det er kanskje verdt å merke seg for politikere og andre som ivrer for å få dem «hjem til Norge»?

Det har fra en del hold vært hevdet at den hjemvendte norske IS-kvinnen langt fra utgjør noen fare i Norge. Tvert imot, mener enkelte, er det «mindre farlig å hente dem til Norge, enn å la dem være igjen i Syria».  Thorbjørn Jagland er blant disse røstene.

«Vi er sikrere når de er i fengsel, hvor vi kan rehabilitere dem, enn når de er på frifot utenfor Europas grenser. Disse menneskene eksisterer. Hvor er de om fem år, hvis ingen gjør noe? De vil kanskje slutte seg til nye terrororganisasjoner», sier Jagland.

Jagland og hans meningsfeller tar to ting for gitt:

  1. De hjemvendte kvinnene kommer til å få en betydelig fengselsstraff her i landet.
  2. Norge vil lykkes med å rehabilitere dem, og fjerne alle spor av IS-sympati fra deres hode og hjerte.

Dette er imidlertid alt annet enn sikkert, og hele resonnementet er i beste fall temmelig naivt.

Søndagsrevyen i NRK 26. januar tok for seg nettopp de utenlandske IS-kvinnene som oppholdt seg i det såkalte islamistiske kalifatet. De norske IS-kvinnene var som kjent blant disse.

Et reportasjeteam fra NRK reiste til den beryktede Al Hol-leiren i Syria, og forhørte seg blant «lokale» IS-kvinner om deres utenlandske medsøstre. Blant annet ble det spurt om hva utenlandske (og trolig dermed også norske) IS-kvinner bedrev i tjenesten for kalifatet.

IS-kvinnen Umm Omar, enke etter en død IS-terrorist, blir intervjuet. Hun bodde sammen med utenlandske IS-kvinner i byen Mosul under IS-styret, og lærte disse kvinnene godt å kjenne.

Nå gir hun en åpenhjertig beretning om hva de utenlandske IS-kvinnene i stor grad var beskjeftiget med. Det var faktisk langt fra bare barnepass, matlaging og husarbeid.

«De kriget sammen med sine ektemenn. De bar våpen og håndgranater», forteller hun.

Det presenteres et usminket bilde av at særlig de utenlandske IS-kvinnene deltok i kamphandlinger og vold på lik linje som menn, de var også involvert i terror.

En annen IS-kvinne, Manal Younis, bekrefter at de utenlandske IS-kvinnene ofte hadde militære roller i den islamistiske terrorkrigen.

«Kvinnelige fremmekrigere var snikskyttere. De kriget og hadde kontrollpunkter i byen», forteller hun.

 

Ikke akkurat bollebaking og bleieskift i heimen, altså.

En russisk IS-kvinne som reise fra Norge til Syria, forteller at IS arrangerte våpentrening for kvinner.

«På en skole de lærte de å skyte. På en annen skole lærte de koranen», forteller hun.

Mange vil antagelig mene at dette er fag som utfyller hverandre på en nokså naturlig måte.

Karine Holden er leder for Strategisk analyse i PST, og sier til NRK Dagsrevyen at man ikke må undervurdere IS-kvinnene. Hun påpeker at de har hatt en viktig rolle i å opprettholde hele organisasjonen.

«… funksjoner som logistikk og mat. Sørge for å holde hjulene i gang», sier Holden.

 

Sjefforsker Petter Nesser ved Forsvarets Forskningsinstitutt er enig i at man ikke må nedtone kvinnene i terroren. Han påpeker at deres en rolle er i ferd med å bli stadig større.

«Andelen kvinner som har vært involvert i terrorangrep har økt fra 2 til 8 % fra 2014 og til i dag», opplyses det i Dagsrevyen.

«Mye tyder på at kvinnene har fått en viktigere rolle, med etableringen av IS som en internasjonal terroraktør», sier Petter Nesser.

Forhåpentligvis kan informasjon som dette bidra til å nyansere den useriøse renvaskelseskampanjen som pågår i forbindelse med IS-kvinnene. Spesielt bør det bli slutt på at deler av mediene nærmest prøver å latterliggjøre dem som ser en trussel i å få disse kvinnene hjem til Norge.

Det er slett ikke usannsynlig at hjemvendte IS-medlemmer, både menn og kvinner, forblir tikkende bomber resten av sitt liv.

Rekk opp hånden de som gjerne vil ha dem i sitt nabolag.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!