Kommentar

USA måtte velge mellom pest og kolera. Var det egentlig noe alternativ til krig? spør historieprofessor Olav Riste. Med trusselen om «alvorlige konsekvenser» i resolusjon 1441 mente USA krig, men problemet for de andre landene, spesielt Frankrike, var at de ikke hadde noe alternativ til en krigersk konflikt hvis ikke Irak rettet seg etter 1441, sier Riste. Han ser ingen forlengelse av våpeninspeksjonene som noe alternativ.

Det ligger i resolusjonen at Irak selv skulle la seg avvæpne. Inspeksjonene i seg selv var bare ment å være stikkprøver på om de virkelig gjorde dette, sier Riste.

Å følge innstillingen til Frankrike og de øvrige motstanderne av krig ville innebære å bygge ned det militære presset og implisitt akseptere at FN var makteløs i situasjonen. (NRKs nettavis)

Les også

-
-
-
-
-