Giorgia Meloni taler på Piazza del Popolo i Roma den 1. juni 2024. Foto: Facebook.

– Vi ønsker oss at Europa, der troen, fornuften og humanismen fant en perfekt syntese, gjenfinner sin sjel og forsvarer seg mot den snikende islamiseringen, sier Italias statsminister Giorgia Meloni i sitt siste intervju før EU-valget.

Et slikt Europa må gjenoppdage stoltheten over sin historie, sin identitet og sine røtter, sier Meloni – som representerer Fratelli d’Italia (FdI) i hjemlandet og Europeiske konservative og reformister (ECR) på EU-nivå – til avisen Secolo d’Italia.

Secolo d’Italia: Statsminister, vi er bare timer unna det du har kalt en folkeavstemning om Europa. Hva er det som står på spill?

Giorgia Meloni: En ikke ubetydelig del av vår fremtid som italienere, europeere og vesterlendinger. Historien er i bevegelse igjen enten vi liker det eller ei. Og på dette tidspunktet står Europa ved et veiskille. Folkeavstemningen handler om dette: mellom et Europa som ønsker å fortsette å være et enormt «reguleringsorgan» for borgernes liv, mens resten av verden investerer, produserer og utvider sin innflytelsessfære – ikke alltid på en demokratisk måte, og et Europa som i stedet ønsker å finne tilbake til forfedrenes visjon, starte på nytt fra et samarbeid mellom suverene nasjoner og investere i sin egen strategiske autonomi, ikke minst i energispørsmålet…

Noen tror at en «grønn omstilling» kan skje ved å gjøre seg avhengige av elektrisk utstyr (solcellepaneler) fra Kina, fortsetter Meloni, som mener at man ikke må binde seg til noen bestemt teknologi. FdI-lederen ser helst at EU ikke befatter seg med slikt overhodet:

Vi vil ha et Europa som tar seg av noen få, men viktige ting, som felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, og overlater alt annet til nasjonenes frihet og suverenitet.

Det europeiske fellesskapet startet med et fornuftig samarbeid om energipolitikk og råstoffer, observerer FdI-lederen. Men den ånden har veket plassen for en hypersentralisme der venstresiden alltid gir betingelsesløst etter for EU-diktater son er til skade for både folk og næringsliv, sier hun.

Men det er kulturkampen som står Melonis hjerte nærmest:

Det Europa vi har i våre tanker og hjerter, må være i stand til å gjenoppdage sin mest verdifulle ressurs: stoltheten over sin historie, sin identitet og sine røtter. Vi vil ha et Europa som vet å gjenfinne sin sjel, det som i årtusener har gjort det til et sivilisatorisk fyrtårn. For vi må ikke glemme at Europa er landet der troen, fornuften og humanismen fant den perfekte syntesen, der velferdsstaten ble født, der det ble skapt samfunn som setter forsvaret av livet og familien i sentrum, og som tar vare på de mest sårbare. Det er vår oppgave å vekke dette Europa fra den søvnen det har falt i, og forsvare det mot relativisme og en snikende islamisering.

Målet for EU-valget er i første omgang å skape et annet politisk flertall enn det som nå er rådende, og sende venstresiden i opposisjon, sier Meloni.

Om dette scenariet er mulig eller ikke, er det opp til borgerne å avgjøre. Det er opp til oss å skape forutsetningene for det, og jeg er overbevist om at det er mulig å finne en god syntese mellom konservative, folkelige aktivister og de andre politiske kreftene som identifiserer seg med sentrum-høyre.

Oppgaven er ikke enkel. Det er tre politiske familier på høyresiden i EU-parlamentet: Det europeiske folketpartiet (EPP), Europeiske konservative og reformister (ECR) samt Identitet og demokrati (ID). Tre kvinner har fremtredende posisjoner i hver av familiene: Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni og Marine Le Pen. Det skal holde hardt å danne noen koalisjon, men EU-valget vil likevel flytte det politiske tyngdepunktet til høyre.

Et delikat punkt er klimapolitikken. Ursula von der Leyen står personlig bak EUs «grønne giv», som hun ikke kan ta avstand fra verbalt, men som EPP-gruppen likevel i praksis ventes å uthule.

Meloni gjør gode miner til slett spill i offisielle sammenhenger og overfor toneangivende medier, men tillater seg en noe friskere stil overfor mindre medier som Open Online: «Vi må si nei til øko-galskapen som har herjet de siste årene, og som risikerer å omgjøre Europa til en arbeids- og produksjonsørken – grønn riktignok, men fremdeles en ørken.»

 

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.