Motstanden mot innvandring er raskt voksende innen den unge generasjon europeere, og lite tyder på at disse stemningene ikke fortsetter å forsterke seg. Innvandringsmotstanden går på tvers av generasjonene og forventes å bidra til fremgang for høyresiden ved EU-valget i begynnelsen av juni – hvilket kan få konsekvenser for unionens fremtid.

Nasjonalkonservative unge

I aldersgruppen 15–24 år har de negative holdningene til innvandring fra land utenfor EU økt fra 32 prosent i 2019 til 35 prosent i 2023. I aldersgruppen 25–34 år er det gått fra 38 til 42 prosent.

I så godt som hele Europa – i Nederland, Finland, Sverige, Portugal, Slovakia, Frankrike – er unge menneskers oppslutning om nasjonalkonservative og EU-skeptiske partier høyere enn noen gang tidligere, mens grønnvenstre hurtig taper terreng.

Fra land utenfor Europa

I Europa er babyboomerne (født 1946–1964) fortsatt mest tilbøyelig til å ha innvandringsfiendtlige holdninger, men i enkelte land er millenniumsgenerasjonen – de som er født mellom 1980 og 1997, og generasjon Z, de som er født efter 1997 – like eller mer negativ til innvandring fra land utenfor EU.

Grafikken og ovenstående tall er hentet fra The Guardian som igjen baserer seg på data fra Eurobarometer.

Rassemblement national

I Frankrike får høyrepartiet Rassemblement National som er ledet av det 28 år gamle stjerneskuddet Jordan Bardella, stor oppslutning fra unge mennesker av begge kjønn. I april sa 32 prosent av 18–25-åringene at de ville stemt på Rassemblement national (National Rally) hvis det var valg påfølgende helg.

Chega 

I Portugal stemte én av fire velgere mellom 18 og 34 år på det nye høyrepartiet Chega ved parlamentsvalget i mars.

Land efter land

Samme tendens gjør seg gjeldende i land efter land. I Belgia får det innvandringsskeptiske og separatistiske partiet Vlaams Belang (Flemish Interest) stor oppslutning fra de unge i Flandern – spesielt fra unge menn.

Alternative for Deutschland 

I Tyskland får Alternative for Deutschland 14,5 prosent oppslutning i gruppen 14–29 år. Bare vet ikke-gruppen er større. I 2022 var det De grønne som var størst blant de unge – spesielt gjelder det kvinner.

Sannfinnene 

I Finland ble det innvandringsskeptiske høyrepartiet Sannfinnene nummer to med tyve prosent av stemmene i riksdagsvalget 2023. Sannfinnene (Finns Party) var en favoritt i alle aldersgrupper foruten de eldste, og lå milevis foran andre partier blant yngre menn.

Nasjonalkonservativ kampsak 

En særlig kampsak for det nye nasjonalkonservative høyre i forkant av EU-valget er EUs asyl- og migrasjonspakt, som nylig ble godkjent av EU-parlamentet.

I 2023 ble det registrert 385.445 irregulære grensepasseringer til EU via Middelhavet og EUs østlige grenser, en økning fra 326.217 i 2022 og 199.898 i 2021. I 2015 ble det registrert 1.882.102 irregulære grensepasseringer.

«Ausländer raus»

I Tyskland er sangen «Ausländer raus» – Utlendinger ut – blitt en hit i partyverdenen:

 

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag!

 

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?»!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.