Sakset/Fra hofta

Sannfinnenes leder, Jussi Halla-Aho. Foto: Stephanie Lecocq/EPA/Scanpix

Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse, ECRI, retter voldsom kritikk mot Finland både for tonen i debatten, for manglende mangfold og for lite heterogen befolkning.

Det virker som om Finland kritiseres for at ikke større andel av befolkningen har utenlandsk bakgrunn. Hatkriminalitet nevnes, men ingenting om kriminalitet begått av utlendinger.

ECRI er meget politisk korrekt og driver justis overfor medlemslandene. Mediene er ivrige klakører.

Europarådet: Rasisme og intoleranse øker i Finland

Rasistisk og krenkende ordbruk er blitt vanlig på nettet i Finland og øker også i den politiske debatten, ifølge en rapport fra Europarådet.

Finland topper ofte listene når det gjelder hvor i verden folk er mest lykkelige, likestilte og har best levekår. Men Finland er også det landet i Vest-Europa som har den laveste andelen utenlandsfødte innbyggere, og negative holdninger til innvandring er svært utbredt. Kun 6,6 prosent av befolkningen er født andre steder enn Finland.

Det nasjonalistiske partiet Sannfinnene har lenge vært landets nest største. Partiet vil ha en streng innvandrings- og flyktningpolitikk og krever at alle som kommer til Finland, assimileres.

– Rasistiske og intolerante ytringer i den offentlige samtalen øker, de viktigste målskivene er asylsøkere og muslimer, heter det i rapporten fra Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI).

Afrikansk opphav

Der går det også fram at rasistiske ytringer på nettet ikke bare er preget av innvandringsmotstand, de rettes også spesifikt mot personer med afrikansk opphav, LGBT-personer, jøder og romfolk.

I fjor fant EUs byrå for grunnleggende rettigheter at personer med afrikansk opphav i Finland skårer høyest når det gjelder opplevd rasistisk trakassering og vold. Undersøkelsen omfatter tolv EU-land.

ECRI mener også at finske myndigheters respons på problemene, ikke har vært tilstrekkelig.

Unøyaktige data

Finske myndigheter registrerte 1.165 tilfeller av hatkriminalitet i 2017, men i Europarådets rapport kritiseres datainnsamlingen som såpass unøyaktig at det ikke er mulig å sammenligne dataene fra år til år.

Det pekes også på at det innen politiet fortsatt er vanlig å karakterisere personer ut fra etnisitet, og politikorpset får også kritikk for lite mangfold.

I rapporten kritiserer også den såkalte «transeloven», som krever at mennesker blir sterilisert før de kan bli anerkjent som noe annet enn sitt medfødte kjønn. I juni lovet statsminister Antti Rinne som er sosialdemokrat, å oppheve det omstridte kravet.