Mistanken om at alt ikke gikk riktig for seg ved valget i 2020, har hengt over resultatet som en mørk sky. At valget var rigget, vet vi. Mark Zuckerberg fikk bruke 410 millioner dollar på ubemannede stemmeurner i områder med høy andel Demokrater. Men hva med regelrett valgsvindel? Pga. covid ble valgprosedyren trukket ut i tid, og stemmemulighetene var mange. Likevel førte det til en langt lavere andel forkastede stemmer enn ved valget i 2016, en oppsiktsvekkende forekomst.

Nå har the Heartland Institute og Rasmussen Polls spurt over 1000 velgere om de begikk regelrett valgfusk. En av fem svarer ja. Det er et sjokkerende tall.

17 % av brevstemmegiverne innrømmer at de i 2020 stemte i en stat der de «ikke lenger er fast bosatt».
21 % av brevstemmegiverne innrømmet at de har fylt ut en stemmeseddel for en venn eller et familiemedlem.
17 % av brevstemmegiverne sa at de hadde signert en stemmeseddel for en venn eller et familiemedlem «med eller uten hans eller hennes tillatelse».
8 % av de sannsynlige velgerne sier at de ble tilbudt «betaling» eller en «belønning» for å stemme i 2020.
10 % av respondentene – ikke bare de som poststemte – hevdet at de kjenner «en venn, et familiemedlem, en kollega eller en annen bekjent som har innrømmet … at han eller hun avga en poststemmeseddel i 2020 i en annen delstat enn der han eller hun er fast bosatt».

Omfanget er så massivt at det er egnet til å reise tvil om valgets legitimitet.

Keep in mind that 43% of 2020 voters cast ballots by mail. There were approximately 155M ballots cast in the 2020 Presidential Election. 43% of that would mean over 66M voted by mail.

I ethvert land med troverdighet ville slike tall utløst et ønske om å komme til bunns i hvordan det var mulig. Men ikke hvis resultatet var planlagt, og det er dét som er tilfelle i USA:

Samtidig har Bidens justisdepartement trukket Trump og en hel haug av hans medarbeidere for retten for å ha forsøkt å påvirke valget. Det gjelder både hysjpengene til Stormy Daniels og ønsket om å utsette godkjenningen av valgmenn 6. januar 2021 i ti dager. Justisdepartementet har gått til sak mot Trump og en rekke av hans medarbeidere for 6. januar. I Arizona har statsadvokat Chris Mayes reist sak mot mange av Trumps nærmeste. Det samme gjelder Georgia.

Biden-regimet vil kriminalisere Trump for å ha vunnet i 2016 og for ikke å ha godtatt resultatet i 2020. Offisielt heter det at det var det sikreste valg i verdenshistorien.

Nå tyder mye på at dét ikke stemmer.

Biden fører lawfare mot sin hovedutfordrer, som leder på meningsmålingene. Selv kan han være en illegitim president.

Da er sirkelen sluttet.

Hillary og Demokratene godtok aldri resultatet av 2016-valget. De opprettet noe de kalte the Resistance. Det var lov å motarbeide Trump og hans administrasjon med alle midler. Mediene var ivrige deltakere.

Forsøket på å kriminalisere og stille spørsmål ved valget av Biden kan slå tilbake på Demokratene. De har brukt FBI og CIA til å manipulere valget både i 2016 og 2020.

Det er nå tilsynelatende en kriminell handling, en forbrytelse i dette landet, å antyde at presidentvalgkampen i 2020 ikke var på nivå. Denne forbrytelsen ser ut til å danne grunnlaget for en av Donald Trumps pågående tiltaler. Men det er faktisk verdt å benekte legitimiteten til det valget, fordi det ikke var rettferdig. Kritisk informasjon ble holdt tilbake fra velgerne gjennom sensur og av myndighetene. Det er et faktum. Det er også et faktum at Mark Zuckerberg brukte 400 millioner dollar på å kontrollere stemmegivningen på ulike steder rundt om i landet og påvirke utfallet. Dét er ikke legitimt. Det ble også gjennomført mange steder gjennom elektroniske stemmemaskiner, og ingen land bør noensinne bruke elektroniske stemmemaskiner, fordi de i bunn og grunn ikke er til å stole på. Hvorfor skulle man stole på dem? Men så er det spørsmålet om regelrett juks, velgerfusk. Var det valgfusk? Vi vet at det forekom, men var det utbredt? Det er en påstand som er vanskelig å bevise, selv om mange selvfølgelig tror at det var utbredt svindel. Nå viser det seg at vi vet med sikkerhet at det var det, og det kan faktisk bevises med en meningsmåling. Bare spør folk: Har du personlig begått valgfusk? Det har nettopp blitt gjort. Og svaret er at en stor prosentandel av de spurte i undersøkelsen innrømmet: «Ja, jeg har begått valgfusk.» Det er bemerkelsesverdig. Justin Haskins er seniorforsker ved Heartland Institute. Han er med oss nå med detaljer. Justin, tusen takk for at du kom. Kan du begynne med å gi oss resultatene, de sjokkerende resultatene av denne meningsmålingen, så tar vi det derfra.

Haskins: Det var ganske enkelt. Vi stilte folk en rekke spørsmål. Det første, eller et av de første spørsmålene, var: Stemte du i valget i 2020? Og stemte du med en brevstemmeseddel? Og hvis de svarte ja på begge disse spørsmålene, stilte vi en rekke spørsmål knyttet til valgfusk. Vi fortalte dem ikke at vi spurte om de hadde begått valgfusk. Vi spurte dem bare om ulike typer atferd. Vi spurte for eksempel om de hadde stemt i en stat der de ikke lenger var lovlig bosatt. Det er et ganske enkelt spørsmål. Hvis du ikke er fast bosatt i en stat, kan du ikke stemme der. 17 % av befolkningen, nesten én av fem, sa ja til at de gjorde det. Vi spurte folk om de hadde fylt ut en stemmeseddel for noen andre på deres vegne. Det er også ulovlig. Du har ikke lov til å fylle ut noen andres stemmeseddel. 21 % av folk svarte ja på det spørsmålet. Vi spurte om folk forfalsket underskriften til en venn eller et familiemedlem på deres vegne, med eller uten deres tillatelse. Vi stilte faktisk det spørsmålet i undersøkelsen. Og 17 % av respondentene svarte ja på det. Så alt i alt er det minst, og jeg sier minst, én av fem poststemmesedler som involverer en eller annen form for svindel, men vi stoppet ikke bare der. Vi spurte også alle, uansett om de stemte via post eller ikke, altså også ved personlig stemmegivning, om de kjenner noen som personlig, i deres personlige liv, en venn, et familiemedlem, en bekjent eller noen fra jobben, noen gang har innrømmet overfor dere at de har begått en av disse formene for valgfusk, og 10 % og 11 % – vi stilte to forskjellige spørsmål om det – sa ja, folk innrømmet overfor meg at de hadde begått valgfusk.

 

 

WATCH: Tucker Carlson Discusses Poll Finding ONE IN FIVE Voters Who Voted by Mail-in Ballots Admitted to Committing Fraud in 2020 With Heartland Institute’s Justin Haskins

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.