Politecnico di Milano ligger ved Piazza Leonardo da Vinci i den norditalienske metropolen. Foto: Google Earth.

Den muslimske student­forening­en ved det poly­tekniske uni­versi­tet­et i Milano, som et av de største høyere lære­stedene i Italia, krever at under­vis­ning­en utgår den 10. april, da muslimer feirer id al-fitr på slutten av ramadan.

Ifølge foreningen ville under­visnings­pauser under muslimske høytider være «en inkluderende og respekt­full handling som aner­kjenner og verd­setter det kulturelle og religiøse mang­fold­et», skriver Il Fatto Quotidiano.

Initiativet ville være i tråd med de som allerede er vedtatt av en skole i Pioltello utenfor Milano (som utløste en lang politisk kontrovers) og av universitetene for utlendinger i Siena og Perugia.

Muslimske studenter vil uansett ikke møte opp, hevder foreningen:

«En fridag gjør det mulig for oss å feire høytidene våre på en ordentlig måte, for vi går uansett ikke på fore­lesning­er, og aulaene blir tomme, siden den muslimske andelen nå er veldig stor selv på universitetene.»

Foreningen skriver at den «har rett til å bli hørt», og mener den fremmer forståelse:

«Å innføre under­visnings­fri ved slike anledninger fremmer ikke bare det sosiale samholdet, men også den gjen­sidige respekt­en og den inter­kultur­elle forståelsen, som er grunn­pilar­er i et demo­kratisk og plural­istisk samfunn», konkluderer de muslimske studentene.

Silvia Sardone, som representerer Matteo Salvinis parti Lega i EU-parlamentet, avviser kravet som uakseptabelt, melder TGCOM24.

Initiativene fra islamistisk hold er ikke sjelden nokså like­lydende Europa rundt, og de muslimske student­forening­ene er ofte sentrale islamist­miljøer.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.