Joe Biden stilte for første gang noe som lignet et ultimatum til Netanyahu torsdag: Hvis ikke Israel kan garantere sikre leveranser av nødhjelp og beskytte hjelpearbeidere og befolkningen bedre, kan USA se seg tvunget til å holde tilbake våpenhjelp. USA forlanger våpenhvile uten samtidig å kreve at gislene løslates.

Dette fremgår av Det hvite hus’ egne møterferat. Bibi har ennå ikke frigitt sine.

En av Bidens nærmeste, senator Chris Coons, sa det enda litt klarere: Nå er begeret fullt.

US President Joe Biden indicated to Prime Minister Benjamin Netanyahu during a Thursday phone call that Washington’s policy regarding the war in Gaza will fundamentally change if Israel doesn’t implement a series of concrete steps to address the humanitarian crisis and protect aid workers, adding that an immediate ceasefire was essential for meeting those aims.

USAs president Joe Biden antydet i en telefonsamtale med statsminister Benjamin Netanyahu torsdag at Washingtons politikk vedrørende krigen i Gaza vil bli fundamentalt endret dersom Israel ikke iverksetter en rekke konkrete tiltak for å løse den humanitære krisen og beskytte hjelpearbeidere, og la til at en umiddelbar våpenhvile var avgjørende for å nå disse målene.

USA unnlater å koble våpenhvile og løslatelse på en slik måte at løslatelse er en betingelse for våpenhvile. Hamas har ikke villet gå med på det, og det har derfor ikke Israel heller. Israel vil ta det ille opp hvis de presses til våpenhvile uten gisler.

Et annet spørsmål er om Biden tør sette hardt mot hardt i et valgår. Han har allerede støtt fra seg amerikanske muslimer. Tør han støte fra seg amerikanske jøder?

Men Caroline Glick ser noe annet bak Bidens spill: en plan om å styrte Bibi, som har vært en torn i øyet på Demokratene helt siden Obamas dager.

Planen er å bruke humanitær hjelp som pressmiddel. Og folkeretten. Ved å true spesifikke medlemmer av regjeringen med at de kan bli etterlyst som krigsforbrytere og få frosset sine eiendommer i utlandet, håper Biden-regimet å fremprovosere en splittelse som kan føre til regjeringens fall.

Utspillet fra Det hvite hus og Coons uttalelse følger dette scriptet.

Breitbart skriver at Hamas’ mål hele tiden har vært å splitte USA og Israel. Det har de gjort ved helt bevisst å skyve sivilbefolkningen foran seg. Det har nå skapt så stor frustrasjon på USAs side at Biden må vise at han er villig til å gjøre noe. Men å fravike kravet om løslatelse av gislene er å kaste Israel under bussen, skriver Breitbart.

Biden trenger å få en sak som kan øke hans popularitet blant velgerne, men å tvinge Israel i kne er kanskje ikke enn vinnersak.

Israel kan komme til å fortsette alene. Da spilles ballen tilbake på Bidens halvdel. Tør han å nekte Israel våpen i en skjebnekamp?

https://www.breitbart.com/middle-east/2024/04/03/report-white-house-using-4-part-plan-to-overthrow-netanyahu/

https://www.breitbart.com/middle-east/2024/04/04/biden-demands-immediate-ceasefire-from-netanyahu-in-phone-call/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.