Jan Petter Sissener er tidligere aksjemegler og nå porteføljeforvalter, og han er svært kritisk til hvordan Ap og Jonas Gahr Støre styrer Norge.

«Vi har en regjering, og en statsminister, som overhodet ikke forstår hvordan landet skal utvikles og styres», skriver Sissener i Nettavisen.

Han mener blant annet at den svake kronekursen ikke kommer vanlige folk til gode, men heller havner hos utlendinger som har investert i Norge.

«Siden Jonas tiltrådte 15. oktober 2021 har amerikanske dollar steget med 28 prosent, sveitsiske franc 32 prosent, mens euroen har gått opp med «bare» 20 prosent», skriver Sissener, og minner om at utlendinger eier rundt 40 prosent av verdiene på Oslo Børs.

Finansmannen mener at det er et mysterium at kronen er så svak.

«Fordi både handelsbalansen og statsbudsjettet går med store overskudd, skulle kronen normalt vært kjempesterk», mener Sissener, som allikevel tror han forstår hvorfor vi har en så svak krone.

Sissener: – Støre tråkker i stykker grunnplanken i vårt folkestyre

«Ingen land synes like lite interessert i å ivareta egne interesser som det Norge er. I stedet er det verden som skal reddes. Vår nåværende utenriksminister Espen Barth Eide er mest opptatt av å leke fredshelt i Midtøsten, der han egenhendig sammen med Egypt legger de mest grandiose planer. «Egypt og jeg» har nå blitt et begrep, som ganske så godt oppsummerer denne politikken. Bedre blir det ikke av at hans naive Taliban-inviterende forgjenger belønnes med toppstilling i Washington. Ingen andre land prøver på tilsvarende naive vis å skulle lære verden hva de skal gjøre og hvordan de skal leve», tordner finansmannen.

Sissener mener derfor at fasiten på hvorfor den norske kronen er så svak, er at Norge mister tillit rundt om i verden.

«Denne tilliten blir hver dag målt i finansmarkedet, der kronekursen ganske så godt oppsummerer hva den rådende mening er: Mistillit mot Norge», skriver han.

Han mener også at Norges innenrikspolitikk ødelegges fullstendig av det grønne skiftet.

«Vi har en regjering som mener vi kan subsidiere oss til rikdom, samtidig som vår klart mest lønnsomme næring, olje og gass, skal legges ned. Andre lønnsomme næringer, som havbruk og vannkraft, pålegges store ekstraskatter», skriver Sissener, og legger til:

«Denne skadelige politikken presses også på de delstatlige selskapene, deriblant Equinor. Heller ikke det bidrar til tillit. Da Equinor i februar la fram sine «grønne» fremtidsplaner, fikk aksjen sitt kraftigste fall på fire år. Dette er klar mistillit, som bidrar til å svekke kronekursen ytterligere. Sammen med enorm sløsing på havvind, batterifabrikker, kostbar elektrifisering av alt mulig og en generelt ødeleggende nærings- og skattepolitikk, blir effekten formidabel.»

Sissener avslutter med at dette kombinert med formuesskatt, exit-skatt osv. gjør sitt til at kronen stadig blir svakere, og at «farten utfor stupet bare øker».

 

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.