Upublisert forskning er bortkastet forskning, ifølge Jan-Ole Hesselberg fra Stiftelsen Dam.

Forskere fra de nordiske landene har undersøkt hvor mange helsestudier med pasienter som ikke er publisert i årene 2016 til 2019.

Norge er verst. Bare i 71 prosent av studiene publiserte forskerne resultatene.

Det vil si at for 94 studier er resultatene aldri blitt offentliggjort.

– Dette er bortkastet forskning. 12.000 norske pasienter har vært med på studier til ingen nytte, sier Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam.

Det betyr også at vi ikke får fullstendig informasjon om for eksempel medisiner.

– Om det blir gjort to studier på et medikament, og én studie viser at det har effekt og én viser at det ikke har effekt, men har mange bivirkninger, så må vi få informasjonen fra begge studiene, sier Hesselberg til forskning.no. 

– Om vi ikke får all informasjon, er det umulig å gjøre en god vurdering av om pasientene bør få medikamentet, legger han til.

Tiår med forskning ødelagt ved Karolinska Institutet i Sverige

Ved NTNU er resultatene fra en tredjedel av studiene ikke offentliggjort. Der stilte 3147 pasienter kroppen til disposisjon for forskere som ikke publiserte hvordan det gikk.

I verste fall viser de upubliserte resultatene skadelige bivirkninger.

– Vi vet fra andre studier at det er en overhyppighet av studier som ikke publiseres, som viser bivirkninger eller ingen effekt av medisiner eller behandling, sier Hesselberg.

Syv av ti forskere som deltok i en undersøkelse, svarte at de minst én gang hadde latt være å publisere resultatene fra en studie.

De fleste svarte at de ikke hadde hatt tid til å publisere det de hadde funnet ut, men verre var svarene om at forskningen ble liggende fordi resultatene ikke ble det de hadde forventet eller ønsket seg.

– Dette er et enormt svik mot pasientene. Deres innsats blir til ingen nytte, sier den britiske helseforskeren Iain Chalmers fra Cochrane om dette.

Forskningsresultater som forblir ukjente, kan få følger for pasientene. De vet kanskje ikke om medisinen de fikk prøve, virker eller ikke.

Det er også skadelig for folkehelsen, fordi kunnskapen fra forskningen ikke er fullstendig, ifølge en ny rapport.

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.