«En perfekt storm» av faktorer kan ha forvrengt forskning som populariserer «kjønnsbekreftende» behandlinger, sier en australsk forsker. Ved å ignorere placebo-effekten blir konklusjonene falske. Woke ideologi har katastrofale konsekvenser for unge, sårbare mennesker.

Dr. Alison Clayton hevder i en fersk studie at forventninger om positive resultater kan ha påvirket tidligere studier om effekten av hormoner og operasjoner for kjønnsforvirrede ungdommer, skriver Epoch Times.

Denne placeboeffekten – i stedet for selve behandlingene – kan ha fått pasienter til å se forbedret mental helse og livskvalitet, sier hun i en artikkel som Archives of Sexual Behavior publiserte i november.

Bakgrunnen er at translobbyen ønsker å fremme medisinsk behandling, og er så motiverte at uttrykket «for enhver pris» kan være passende. Det argumenteres gjerne om at unge mennesker som lider av kjønnsdysfori trolig vil forsøke å begå selvmord hvis de ikke så raskt som mulig får begynne det som av transaktivistene beskrives som «kjønnsbekreftende» behandlinger.

I praksis er det en rekke nøytrale studier som klart antyder at det ikke handler om ungdommer som egentlig er født i feil kropp, men unge mennesker som lider av flere mentale problemer og utfordringer, hvorav mange rett og slett har en annen seksuell legning, det vi i gamle dager beskrev som homser eller lesbiske.

LGBTQ-mafiaen har gjennom massiv propaganda, lettlurte woke-politikere og lydige hovedstrømsmedier skapt en ny form for trussek mot de som tiltrekkes av folk av samme kjønn: Siden kjønn er flytende, så kan man avskaffe homofili, og heller bare forandre sin egen kjønnsidentitet!

At man samtidig utrydder alt grunnlag for kvinners rettigheter virker ikke å plage de såkalte feministene i politikken og mediene.

Svensk feminist: Kvinner taper på at kjønn relativiseres

Derfor kan man lese om unge mennesker som ikke våger komme ut av skapet som homofil, men heller velger den enkle veien og sier at det ikke er noe galt med dem, det er kroppen de har blitt tildelt som det er noe feil med.

Tidligere undersøkelser har vist at opp mot 90 prosent av kjønnsforvirret ungdom aksepterer sin medfødte kropp etter å ha gjennomgått puberteten, gitt at de holdes langt unna kjønnshormoner og translobbyens skarpe kirurgkniver.

Men siden universitetene overfylles av aktivist-forskere i fantasifag som kjønnsforskning og queer studies, så tilpasses ren pseudo-forskning den politiske og ideologiske agendaen. Resultatet er at barn utsettes for medisinsk behandling som er utrygg.

Britisk klinikk for transkjønnede stenges, var ikke «trygt for barn»

– Placebo-induserte forbedringer er reelle og kan være robuste og langvarige, påpeker Clayton, som er en praktiserende psykiater.

Hun tror en kombinasjon av uvanlige faktorer skapte et miljø for «en perfekt storm» som kan ha gitt næring til placeboeffekten i kjønnsmedisinsk forskning.

Hun sier videre at ved å ignorere effekten av placebo, fremmer man medisin som skiller seg lite fra pseudovitenskap og kvakksalveri som dominerte tidligere tiders medisin.

Her nevner hun lobotomi, noe som er interessant. Den norske psykologispesialisten Marit Johanne Bruset fryktet at kjønnsmedisinske inngrep kunne ende i en av de verste medisinske skandalene siden lobotomi ble innført i 1948.

Ideologisk motiverte kjønnsforskere ignorerer placebo, noe som skiller seg klart fra forskning om medisiner mot andre former for depresjoner og mentale lidelser.

Claytons artikkel bidrar dermed til en økende haug med bekymringer om måten leger har behandlet unge transpersoner over hele verden de siste årene.

Studien får støtte fra Society for Evidence-Based Gender Medicine (SEGM), en internasjonal gruppe på mer enn 100 klinikere og forskere. De diskuterte Claytons artikkel om placeboeffekt i et essay publisert 7. desember, og beskrev Clayton som «en kraftig, nøktern stemme i de stadig mer opphetede debattene innen kjønnsmedisin.»

Ikke bare sukkerpiller

Placebo betyr ikke bare piller uten innhold av medisin. Den ideologiske propagandaen spiller også en rolle. Unge forvirrede mennesker blir fortalt at alt vil bli bra hvis de bare lytter til autoritetene.

I tillegg blir pasienter påvirket av andre pasienter, woke-preget politikk og sosiale medier. Det er en massiv form for hjernevask som pågår.

Noen lurer kanskje på: «Hvis pasienten blir bedre, spiller det egentlig noen rolle hvorfor?» Ja, det gjør det, spesielt for behandlinger som har betydelig risiko for uønskede effekter, skrev Clayton.

Resultatet er steriliserte og ødelagte unge mennesker, som forvandles fra friske ungdommer med problemer til livsvarige medisinske pasienter. Kostnadene er astronomiske. og lidelsene lar seg ikke lenger skjule.

Placeboeffekten kan også ha en effekt på antallet som føler seg suicidale. Tanken er at når alle autoriteter på inn- og utpust sier at forvirring rundt kjønn skaper selvmordstanker, så tenker unge mennesker som befinner seg i sonen at også de burde føle behov for selvmord.

I Canada er det vel bare et spørsmål om tid før unge mennesker med kjønnsdysfori får tilbud om assistert selvmord.

Reklamefilm for aktiv dødshjelp skaper reaksjoner i Canada

I USA har antallet brystoperasjoner blant barn økt med nesten 400 prosent på kun tre år. I Norge økte antallet unge jenter som kontaktet medisinsk hjelp som følge av kjønnsdysfori med hele 1400 prosent fra 2013 til 2018.

Clayton skriver at det ikke finnes enkle løsninger på disse medisinske utfordringene. Hun har dog noen anbefalinger.

Først og fremst må man jobbe for mer bevissthet og en åpen debatt. Åpen debatt med skråsikre transaktivister fremstår umulig, så forhåpentligvis finnes det flere muligheter.

Clayton anbefaler at klinikere kommer med tilmålte og ærlige uttalelser til pasienter, familier, beslutningstakere og offentligheten om bevisene tilknyttet kjønnsbekreftende behandling.

Dette krever at aktivister som mener menn kan være lesbiske mødre plutselig skal omfavne faktabasert vitenskap.

I tillegg ønsker Clayton at mediene og offentligheten skal fortelle historiene til alle de som faktisk ikke har gjennomført kjønnsendrende behandling, og som klarer seg bra.

Her hjemme går vår LGBTQ-statsråd Trettebergstuen i motsatt retning, og vil innføre forbud mot frivillig konverteringsterapi, samtidig som hun selv markedsfører å endre legning til homofili.

Det eneste håpet synes å være at sannheten er sterkere enn løgnene.
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.