Debatten om hvordan barn som identifiserer seg som transpersoner diskuteres i hele den vestlige verden. En nylig publisert fagfellevurdert pediatrisk studie i USA viser en nesten 400 prosents økning i enkelte transkjønnsoperasjoner utført på barn.

Forskerne Rishub Karan Das, Dr. Galen Perdikis og Dr. Salam Al Kasis med flere fant at såkalt kjønnsbekreftende brystoperasjoner økte med 389 % fra 2016 til 2019. Studien er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA).

Dette er et fenomen som særlig pågår blant jenter. I Norge virker også jentene å være de som påvirkes mest av den nye transideologien. . I 2012 ble 11 jenter henvist til Rikshospitalet for slik behandling. I 2018 var tallet 154, ifølge NRK. Det er altså snakk om en 14-dobling på seks år.

De som sliter med kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens, det vil si misnøye av og forvirring om eget kjønn har ofte flere lidelser. 75-80 prosent av disse lider også av annen psykiatrisk problematikk. I Tidsskriftet for Den norske legeforening skrev Anne Wæhre og Martina Schorkopf:

«Vår erfaring er at en stor andel av ungdommene har alvorlige psykiatriske symptomer. Dette kan være alvorlig depresjon, sosial fobi og angst, rusmisbruk, autismespektertilstand, selvskading, suicidale tanker og handlinger, psykotiske symptomer, spiseforstyrrelser eller en oppvekst der de har opplevd alvorlige traumer. Mange har også hatt kontakt med barnepsykiatrien tidligere for andre årsaker enn kjønnsinkongruens.»

Ifølge Psykologispesialist Marit Johanne Bruset vil minst 80-90 prosent av barn som lider av kjønnsdysfori akseptere sin egen tildelte kropp etter at puberteten er passert.

At våre samfunn velger livsendrende operasjoner på disse barna, i stedet for å la tiden gå sin gang, kalte Bruset for en av de verste medisinske skandalene siden lobotomi ble innført i 1948.

Også den nye studien fra USA viser at andelen som lider av andre ting preger gruppen av barn som anser seg som født i feil kropp.

Psykiatriske tilstander var det mest utbredte.  21,1 % av pasientene hadde angst og 16,2 % hadde depresjon. Bare 19,9 % av ungdommene som gjennomgikk brystrekonstruksjon brukte kjønnsbekreftende hormonbehandling.

«Så vidt vi vet er denne studien den største undersøkelsen til dags dato av kjønnsbekreftende brystrekonstruksjon i en pediatrisk populasjon. Resultatene viser betydelig økning i kjønnsbekreftende brystrekonstruksjon for ungdom», kan man lese i studien.

Over 300.000 amerikanske ungdommer i alderen 13 til 17 år beskriver seg selv som transkjønnet.

Les også:

Mermaids UK er nok en skandale i translobbyen

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.