En ny studie viser at risikoen for selvmordsforsøk og selvmord blant personer som har gjennomgått «kjønnsbekreftende kirurgi», er 12,12 ganger høyere enn hos personer som ikke har gjennomgått slike operasjoner. 

Risikabel kjønnsbekreftelse

Studien evaluerer risikoen for selvmord eller selvskading forbundet med «kjønnsbekreftelsesprosedyrer». 

Tallene fremkommmer av data samlet inn av amerikanske National Institutes of Health og University of Texas fra mer enn 90 millioner pasienter i alderen 18 til 60 år.

De fleste vokser det av seg

En langtidsstudie publisert i februar fulgte 2772 personer fra elleve til 26 år. Den viste at de fleste vokser av seg sin kjønnsdysfori. 

– Kjønnsdysfori er den følelsen av ubehag og lidelse en person opplever når vedkommendes kjønnsidentitet ikke stemmer overens med det kjønnet vedkommende er blitt tildelt ved fødselen. Dette kan føre til betydelig psykisk lidelse eller funksjonsnedsettelse. 

Assosiert med dårlig selvbilde

Ved studiens begynnelse uttrykte ett av ti barn varierende grad av «kjønnsavvik». 25 år gamle var det imidlertid bare én av 25 som uttrykte misnøye med sitt kjønn «ofte» eller «av og til».

– Selv om kjønnsnøytralitet er relativt vanlig i tidlig ungdomstid, avtar det generelt med alderen og ser ut til å være assosiert med et dårligere selvbilde og dårligere psykisk helse gjennom hele utviklingen.

I strid med etablerte «sannheter»

Den førstnevnte studien konkluderer med at kjønnsbekreftende kirurgi er «signifikant assosiert med forhøyet risiko for selvmordsforsøk», noe som understreker nødvendigheten av «omfattende psykiatrisk støtte» efter inngrepet.

Studiene rokker ved påstander om at kjønnskirurgi faktisk forebygger selvmord. 

Document har i flere artikler omtalt fenomenet kjønnsforvirring.

Kjønnsoperert kvinne: – Jeg føler meg lemlestet, som et eksperiment som er gått galt

 

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som ebok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.