Pressekonferanse klokken 18:15. Nå skulle vi endelig få vite hva Støre mener er «Nulltoleranse for feil oppførsel» i tilfellet Kjerkols mastergradsoppgave.

For to år siden var det nok mange som fikk morgenkaffen i vrangstrupen da helseminister Kjerkol sto frem i beste Idi Amin-stil og forkynte:

«Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel.»

 Dette var en del av hennes tale i Geneve 23. mai 2022:

«zero tolerance for misconduct» – misconduct er nesten verre enn ‘feil oppførsel’.

Kjerkol forsøker nok en gang å gi kontrollen over norsk helse til WHO

Siden hun brukte ordet ‘vi’ kan vi anta at statsminister Støre også har nulltoleranse for feil oppførsel.

H.M. Kjerkol har som vi har forstått i det siste levert en mastergradsbesvarelse så full av kopiering som en muggen gammelost. Dette blånekter hun for, og den ene forklaringen avløser den andre når det gjelder det som står klart for alle å lese.

Det later til at ingen i offisielle kanaler så langt forstår dybden i Kjerkol-saken. Kjerkol har kopiert en god del uforståelig tøys, som f. eks. frasen ‘relasjonell ontologi’, fordi hun ikke har forstått tøyset, men funnet det brukbart å kopiere.

Dessverre handler slike masteroppgaver om å bruke masse skrivetid på selvfølgeligheter. Studenter flest aner ikke hvordan de skal tøye ut teksten for at den skal bli lang nok, og de kan skrive titalls sider med sprøyt bare for å vise at de har arbeidet.

Sitat:

«Flere av våre informanter ser på velferdsteknologi ikke bare som et supplement, men som et nødvendig og velkomment tilskudd til eksisterende arbeidskraft, der ansatte og teknologien står i en relasjon til hverandre. Denne relasjonelle ontologien danner også utgangspunkt for vårt syn på teknologien, i det vi mener at mennesker og ting står i et produktivt utviklingsforhold til hverandre.»

‘Relasjonell ontologi’ er f. eks. smør på flesk. Ontologier (læren om det som er, f.eks. innen et fagfelt) består av ‘ting’ eller ‘fenomener’ og relasjonene mellom dem. Det er like mye smør på flesk som ridende rytter til hest. Ved å skrive slik viser Kjerkol bare at hun ikke forstår ordet ontologi, og at hun, som alle andre studenter idag, er desperate etter å finne noe fag-relatert svada å fylle inn.

For svada er det; at ansatte og teknologi står i en relasjon til hverandre. Ja, de kan jo ikke gjøre annet. Og å mene at mennesker og ting står i et produktivt utviklingsforhold til hverandre er en lite subtil omskriving av at ‘mennesker kan bruke ting til å gjøre noe produktivt’.

Jeg tillater meg å betvile at hennes informanter har sagt at ansatte og teknologien står i en relasjon til hverandre. Ingen, absolutt ingen, ordlegger seg på den måten.

Ærlig talt, er dette de fantastiske resultater av masteroppgavearbeidet?

Desperasjonen gir seg tydelig til kjenne i det vi ofte ser: at man i en teoridel kommer med en passus, hvorpå den også blir tatt med under drøftingen eller diskusjonen, og så kan passusen komme på nytt i en konklusjon. Kjerkol og hennes rektorvenninne skriver:

«Velferdsteknologi anses som et virkemiddel som kan bidra til å opprettholde dagens nivå og kvalitet på tjenestene, og kommunene ble oppfordret av Hagen-utvalget til å tenke nytt og annerledes rundt organisering og levering av tjenester. Kommunene må bli mer innovative, og fokus på ledelse er avgjørende for å skape innovasjonskultur i offentlig sektor, heter det i utvalgets utredning.»

Dette utsøkte og tanketomme sprøyt anses som så viktig at det står på side 17, side 34 og side 72.

For hva i all verden betyr det? Skal man skape innovasjonskultur bør man fokusere på innovasjon og alt som legger til rette for innovasjon. Man kunne for eksempel begynne med å definere hva innovasjon er. Det er i hvert fall ikke ledelse. Hvorfor skal man da fokusere på ledelse.

Men Kjerkol og hennes rektorvenninne har funnet dette så viktig at de har sitert det tre steder.

Jeg har for øvrig knabbet dette fra Reddit hvor brukeren linguanordica , som er Eli Anne Eiesland som jobber ved OsloMet, har gjort en glimrende jobb rundt hvordan sitering faktisk skal utføres, markeres og kildehenvises.

Hva er feil oppførsel, Kjerkol og Støre? Det skal bli morsomt å se.

Red. anm: Dette er skrevet rett før pressekonferansen. Kjerkol ser foreløpig ut til å sitte trygt, og Støre har «full tillit» til helseministeren.

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.