Totalt 158 ​​elever som var innskrevet på skoler i Göteborg har forsvunnet fra skolene sine i løpet av høstsemesteret. De fleste av elevene som er savnet har gått på to skoler i Bergsjön, som er et av Sveriges såkalte «særlig sårbare områder» med høy andel innvandrere.

De fleste av de savnede barna antas å være i utlandet, og Pernilla Palm, ansvarlig for byens overvåking av skoleplikten, sier til Dagens Nyheter at foreldre har forklart at barna går på skole i land som Egypt, Storbritannia og Somalia. Men den svenske skoleplikten gjelder så lenge eleven og foresatte har svensk folkeregisteradresse.

Barn som forsvinner fra skolene sine er ikke noe nytt. Spesielt i starten av høstsemesteret blir barn vanligvis meldt savnet av skolene sine. I høst manglet for eksempel rundt tretti barn ved skolestart etter sommerferien, nettopp i Jönköpings fylke. Barna antas å ha blitt ført ut av Sverige og tilbake til familienes hjemland.

I et intervju med Sveriges Radio Jönköping uttaler Maria Elowsson ved Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck at disse barna står i fare for å bli utsatt for ulike former for æresundertrykkelse, som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller forsøk på å konvertere homofile ungdommer.

Svenske kommuner har mulighet til å gi såkalte utreiseforbud der det er mistanke om at barnet vil bli utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse dersom det får lov til å forlate Sverige. Det er imidlertid få kommuner som benytter seg av denne muligheten for tiden.

At barnet har svensk folkeregistreringsadresse gjør også at det fortsatt utbetales ulike typer bidrag til barnet til familiene, selv om barnet er i utlandet. Det er ingen opplysninger om hvor mange barn som har forsvunnet tidligere år, og mørketallet for 2023 skal også være stort, og derfor kan antallet savnede barn være langt, langt høyere enn registrert.

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.