Fasting i 12-15 timer på dagtid, for deretter å hive innpå etter mørkets frembrudd, dag etter dag i en måneds tid, påvirker kropp og sjel negativt. Dette gjelder spesielt de svakeste blant oss: barn og mindreårige.

Selv om det heter seg at pre-pubertale barn er fritatt fra plikten om å faste under ramadan, stemmer dette dårlig med empiri. Skolebarn som faster byr på et problem i flere land, og manglende inntak av mat og drikke går ut over innlæringen. Dansk Folkepartis Martin Henriksen vil ha et forbud.

“Folketinget burde forbyde børn under 15 år at faste med mindre det sker i forbindelse med lægebehandling og operation. At faste skader børnene, deres skolegang og integrationen i det hele taget, siger han”, siger Martin Henriksen

Henriksen mener at ramadan og faste hemmer integrasjonen:

“Integration giver jo ingen mening, når forældrene sender trætte og sultne børn i skole. Så er det jo indlysende, at de klare sig dårligere. I Danmark spiser skolebørn morgenmad, frokost og aftensmad på sædvanlige tidspunkter. Mange skoler understreger da også vigtigheden af, at børn har spist morgenmad og har en ordentlig madpakke med. Det skal ikke ødelægges af fasten.»

I Sverige har Vingåker kommune sendt et brev til alle foreldre med barn i skolepliktig alder, og oppfordret dem til å sørge for at deres barn er mette når de er på skolen. Bakgrunnen er at elever svimte av under ramadan i 2017, og man ønsker selvsagt ikke en gjentagelse av slike situasjoner eller at religiøse høytider går ut over barnas velferd.

Som en helt bisarr ekstremvariant av politisk korrekthet, siteres her sosialdemokratenes Helena Edrenius som er leder av barne- og utdannelsesnemden i Vingåker kommune:

Hon är också noga med att poängtera att hon inte vill peka ut någon särskild grupp.

– Det gäller ju alla barn, och det är upp till varje vårdnadshavare att se till att barnen är väl rustade när de kommer till skolan, säger hon.

Jo, men er det nå så tilfeldig at enkelte barn svimer av samtidig med ramadan? Hvorfor er dette aldri noen sak ellers i året?

Skolens brev ble selvsagt ikke tatt godt i mot av imam i Eskilstuna stora moské, Abd al Haqq Kielan:

– Det är ju absolut ingen ond avsikt från deras sida, utan det visar ju bara en brist på förståelse av den lite mer globalt utsträckta verkligheten. Man har en helt och hållet svensk syn på hur saker och ting ska vara, säger Abd al Haqq Kielan.

Det er svenskene som ikke forstår noen ting og som må tilpasse seg. Islams regler går foran svenske.

Også i Tyskland er det et økende problem med flere og flere mindreårige skolebarn som faster. I et intervju med ZDF forteller en 12-åring om hvordan han står opp i tre-tiden om natten for å be, stelle seg og spise før han går på skolen. Lærerinnen forteller at det i klassen går seks elever som faster under ramadan, og klager over hode- og magesmerter er vanlig (selvsagt…).

På samme måte som i Sverige møter man lite eller ingen forståelse hos de geistlige. Bekir Alboga, som representerer Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V., som drifter ca. 900 moskeer i Tyskland, trekker på skuldrene i det han fraråder skolen å gripe inn under fasten men heller overlate valget til den enkelte elev. «Man må respektere barnetrs vilje», sier han

Leder i tysk lærerforbund, Heinz-Peter Meidinger, ser imidlertid med stigende bekymring på at stadig flere og flere elever tar fasteperioden «svært alvorlig». Han ser også strukturelle problemer:

«Det ville være vanskelig hvis noen elevers religiøse behov skulle innskrenke eller påvirke alle elever. Dette er tilfellet når for eksempel foreldre legger press på lærerne for at deres barn ikke skal være nødt til å avlegge eksamen eller delta på ekskursjoner mens de faster, og derfor krever at eksamenene for alle studenter legges til en annen periode. Det er ikke mulig,» kritiserer Meidinger.

Norge ligger normalt litt bak Tyskland, Sverige og Danmark i utvikling og utbredelse av islamske (u)skikker, men det er neppe noen grunn til å tro at det ikke er barn som lider under ramadan også her.

 
 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.