Den 1. september la den danske regjeringen frem et lovforslag for parlamentet som ville «kriminalisere uhensiktsmessig behandling av gjenstander av betydelig religiøs betydning for en religiøs fellesskap». Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, vil forbrytelsen blasfemi, som ble opphevet i 2017, bli gjeninnført. Dansk myndighet håper å dempe sinne som har oppstått etter offentlige brenning av Koranen de siste ukene i København og Stockholm, Sverige. Den nye lovgivningen ville bli inkludert i kapittel 12 av Danmarks straffelov, som omhandler nasjonal sikkerhet.

Denne beslutningen vil ha alvorlige konsekvenser, da den legitimerer begrepet blasfemi og åpner døren for alle former for sensur. Den går imot 200 års kamp av europeiske intellektuelle, kunstnere og politiske ledere for å separere offentlig liv fra religioner og deres doktriner, for å frigjøre individuell tanke- og ytringsfrihet.

Peter Hummelgaard, Danmarks justisminister, beskrev handlingen med å brenne Koranen som «fundamentalt foraktelig og usympatisk». Denne oppfatningen, basert på subjektive oppfatninger (foraktelig og usympatisk), legger veien åpen for en bredere form for sensur. Hvilken lov vil de danske myndighetene vedta neste gang når andre grupper krever forbud mot meninger de anser som «foraktelige og usympatiske»?

I virkeligheten er denne spesielle loven ment å unngå det grunnleggende spørsmålet bak bokbrenningene: Hvorfor føler folk behovet for å offentlig brenne religiøse tekster som Koranen?

Den danske regjeringen viser stor feighet ved å late som om de ikke forstår betydningen av disse handlingene. Når folk brenner Koranen, kan det være av dårlige grunner, men det kan også være av gode grunner: for å protestere mot totalitære regimer i land som Iran og Afghanistan, der denne religiøse boken blir brukt til å terrorisere hele befolkninger og undertrykke all opposisjon. Iranske kvinner som nekter å bære slør, blir anklaget for blasfemi. Afghanske kvinner blir forfulgt av Taliban bare for å ønske å gå på skole.

Ved å vedta denne loven blir den danske regjeringen medskyldig med disse tyranniske og drapsdømte regimene, hvis makt bare hviler på total underkastelse til Koranen. Ved å vedta denne loven blir den danske regjeringen både alliert og tjener for de iranske og Taliban-regimene.

I en demokrati er den eneste legitime makten folket selv. I et demokrati kan alle former for makt utfordres, latterliggjøres og kritiseres gjennom offentlig debatt. Med denne loven går den danske regjeringen med på å dele sin legitimitet med Gud og Hans selvutnevnte representanter. Med denne loven blir selve hjørnesteinen i våre moderne demokratier stilt spørsmål ved.

 

 

Første underskrivere Charlie Hebdo (Fr), Nettavisen (No), Subjekt (No), Lofot-tidende (No), Document (No), Universitetsavisa (No), Hamar Arbeiderblad (No), Rogalands Avis (No), Shuddhashar FreeVoice (No), Dagen (No)

Følgende aviser og medier har ønsket å publisere denne oppfordringen: Weekendavisen (DK), Altinget Norway, Altinget Sweden, Altinget Denmark, Grimstad Adressetidende (No), Politiken (DK), NRK (No)

 

Gerard Biard er redaktør for Charlie Hebdo

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.