En gruppe kinesiske borgere har reist søksmål mot staten Florida fordi en ny lov forbyr dem å kjøpe eiendom i deler av staten.

Søksmålet, anlagt tirsdag i U.S. District Court for Northern District of Florida, argumenterer for at delstatens lov stigmatiserer dem og deres lokalsamfunn, og kaster en sky av mistenksomhet over alle av kinesisk avstamning som ønsker å kjøpe eiendom i Florida.

Eiendomsloven, som skal tre i kraft 1. juli, begrenser folk fra foreign country of concern – land av bekymring, – som er definert som Kina, Russland, Iran, Korea, Cuba, Venezuela og Syria – fra å kjøpe land og hjem i Florida.

Guvernør Ron DeSantis signerer lovforslaget for å hindre kinesiske tjenestemenn i å kjøpe eiendom i delstaten.

Loven forbyr borgere i de angitte landene å eie eiendom innenfor 160 kilometer fra militære installasjoner. De som allerede eier eiendom som er begrenset av den nye loven må registrere seg hos staten eller bli bøtelagt.

De fire saksøkerne i den nye saken hevder at loven er grunnlovsstridig og et brudd på Fair Housing Act.

American Civil Liberties Union (ACLU) hevder at loven også vil legge en unødig byrde av mistenksomhet på alle som søker å kjøpe eiendom hvis navn høres asiatisk, russisk, iransk, cubansk, venezuelansk eller syrisk ut, og at det er ingen bevis for skade på nasjonal sikkerhet som følge av eiendomsbesittelse av kinesere i Florida, ifølge en pressemelding:

– The ACLU contends the law “will also cast an undue burden of suspicion on anyone seeking to buy property whose name sounds remotely Asian, Russian, Iranian, Cuban, Venezuelan, or Syrian” and that “there is no evidence of national security harm resulting from real estate ownership by Chinese people in Florida,” according to a release.

Floridas guvernør Ron DeSantis som forventes å starte sin presidentkampanje på onsdag – signerte lovforslaget tidligere denne måneden, og hevdet at grepet var å motvirke den onde innflytelsen fra det kinesiske kommunistpartiet i delstaten Florida.

– Florida Gov. Ron DeSantis (R) — who is expected to launch a presidential campaign on Wednesday — signed the bill earlier this month, arguing the move was to counteract the malign influence of the Chinese Communist Party in the state of Florida.

En googlesøk viser at utenlandske investorer ikke har lov til å kjøpe eiendom i Kina. Eiendom i Kina tilhører staten og kollektivene.

WION: USA slår alarm over kinesere som kjøper eiendom i nærheten av militærbaser

Kineserne kjøper land i Amerika som er for nær militærbaser, skriver WION. Ettersom forholdet mellom Beijing og Washington nådde sitt verste punkt på flere tiår etter spionballong fiaskoen, intensiverer amerikanske delstater innsatsen for å hindre kjøp av eiendom fra kinesiske borgere eller enheter.

After the Spy balloon controversy, the United States seems to have a new headache. The Chinese are buying land in America that are too close to military bases. As relations between Beijing and Washington hit their worst point in decades, the American states are intensifying efforts to inhibit land purchases by Chinese citizens or entities now.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

tøtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som ebok!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.