Mandag skal LO legge frem frontfagenes krav i vårens lønnsforhandlinger til NHO. Men de enorme bonusene i Statkraft ødelegger. Når statlige selskaper går foran og beriker ledelsen, taper gutta på gølvet. De har ikke noe å stille opp med. Hele maktbalansen i den norske modellen forrykkes.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik går rett til sakens kjerne: Det er uakseptabelt at et stateiet selskap deler ut store bonuser til ledelsen og på toppen av det hele nekter å opplyse hvor store de er. Følsvik går her imot sin egen regjering:

– Det er jo sjokkerende, vil jeg si. Og det at vi attpåtil ikke får innsyn i det, er jo slett ikke akseptabelt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Hun snakker om de voldsomme bonusutbetalingene i Statkraft, som er eid av det norske folket. Mens strømprisene i Sør-Norge nådde rekordhøye nivåer i fjor, betalte det statlige strømforetaket ut over 2 milliarder kroner i bonuser til sine ansatte.

Bonusene inngår i regnskapsposten «Andre ytelser», som var på 2,26 milliarder kroner i fjor. I tillegg til bonuser omfatter regnskapsposten også forsikringer, bilgodtgjørelse og andre ansattegoder.

Her aner vi hvor hunden ligger begravet: Det er ikke bare bonuser i kroner og øre, men frynsegoder med raus hånd som vil ta seg svært dårlig ut under en Ap/Sp-regjering.

Under Debatten tirsdag forsvarte næringsminister Jan Christian Vestre hemmeligholdet. Han vil ikke gjøre noe med det. Følsvik sier det er uholdbart. Tallene må på bordet.

– Nå sier jo næringsministeren at de har endret på systemet. At styret i Statkraft tok grep underveis og endret på dette. Men det vet vi jo ikke når offentligheten ikke har fått sett det. Og det er svært uheldig, sier Følsvik.

Følsvik ser bruken av bonuser som en trussel mot den norske modellen. Politisk er det en belastning at statlige foretak går foran.

Ap/Sp-regjeringen praktiserer en form for nyliberalisme som Ap tradisjonelt har vært imot. En slik bonusfest skulle vært helt fremmed under en Ap-regjering. Likevel er den på fremmarsj. Hvordan skal regjeringen kritisere det private næringsliv hvis statseide selskap går foran?

– Vi kan ikke ha det sånn i lengden, at en større og større del av privat næringsliv går over til bonuser for å dele på verdiskapingen i bedriftene. Det vil rett og slett undergrave hele modellen vår, sier Følsvik.

– Man må slutte å bruke bonuser, og så må man dele på overskuddet gjennom lokale forhandlinger. Sånn som modellen vår legger opp til, sier hun.

Følsvik peker på at bonusene ikke gir uttelling i pensjonsberegningen. De teller heller ikke som en del av grunnlønnen.

– Det hjelper lite å gå til banken og si at jeg skal ha et lån, og jeg regner med å få så og så mye bonus. Det er ikke en fast inntekt som blir tatt hensyn til, sier hun.

Næringsministeren håper og henstiller. Det fører ikke frem. Det er spill for galleriet. Hvis Følsvik ikke bruker kraftigere lut, vil også hennes renomme lide. Nå har hun lagt lista høyt og kan ikke rive.

Det alle spør seg om, er: Hvor er statsministeren? Han hører man ikke et kny fra. Den som tier, samtykker, heter det.

En Ap-styrt regjering fører en nyliberal politikk. og bonusfesten er det skattebetalerne som finansierer.

Det er det motsatte av hva Ap er bygget på.

 

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.