Mange spørsmål reises rundt hvor lenge næringslivet og husstandene kan tåle trykket av økte renter og skyhøye strømpriser, med tilsvarende smitteeffekt på andre varer og tjenester. Men hvor er LO midt oppe i alt dette?

Hvordan skal bedriftene i det hele tatt ha råd til lønnstillegg i 2022 med dagens situasjon?

Mange bedrifter sliter med koronarestriksjoner, inflasjon og renteøkning, og så ble strømmen veldig dyr.

Det er «vanlige folks» tur nå og i overskuelig framtid å skulle betale mye mer enn det strømmen koster å produsere.

Det koster 10–30 øre å produsere 1 kilowattime strøm, men akkurat i disse dager i desember 2021 har prisen, inklusive hva staten karer til seg av moms og avgifter, havnet over 8 kroner i en periode.

Det som foregår, er et regelrett ran på høylys dag av Norges arvesølv – strømmen –, men hvor er LO-leder Peggy Hessen Følsvik midt oppe i alt dette?

Er det ikke nettopp hennes medlemmer som er «vanlige folk»?

Viktigst å sørge for at Arbeiderpartiet sitter med føringen?

Peggy Hessen Følsvik overtok trolig samme lønn som sin forgjenger Hans-Christian Gabrielsen, og det innebærer at hun tjener tett oppunder 1,5 millioner kroner årlig.

Det er et beløp «vanlige folk» er et godt stykke unna, og kanskje betyr det mindre for Hessen Følsvik, i så måte, at hennes reallønn er svekket som følge av økte priser på bensin, diesel, strøm, mat, samt renteøkning?

For få dager siden kunne vi se at Peggy Hessen Følsvik heiet fram lønnsstøtteordningen Gahr Støre-regjeringen opprinnelig la fram og bad bedriftene droppe permitteringer.

Men folk «på gølvet» og i NHO mente at forslaget var altfor dårlig, og permitteringsvarslene ble sendt ut.

Så kom det en ny lønnsstøttepakke søndag kveld, noe NHO og folk på grasrota var mer tilfreds med, etter påtrykk fra flere hold enn LO.

Når vi nå ser at samfunnet stenger ned, prisene går opp, rentene går opp og «vanlige folks» kjøpekraft svekkes, må man spørre seg:

Hvor har LO og Hessen Følsvik vært underveis, mens eksport av strøm har eksplodert fra halvtomme vannmagasiner, varsler fra store og små bedrifter om faresignaler ved høye strømpriser har haglet og LO-medlemmene opplever svekket kjøpekraft?

Dette er en hundre prosent villet politikk knyttet til norsk vannkraft over flere tiår, det vi nå ser utspille seg foran våre øyne, der folk får sin livskvalitet redusert, man fryser og må droppe gaver og mat.

Dette skjer i Norge i 2021, i «verdens rikeste land»!

Køene ved Frelsesarmeens mat- og gaveutdeling i Oslo forteller sitt tydelige språk: Det har ikke vært verre i Norge i moderne tid!

Ringvirkningene av høyere energipriser er at alle andre varer blir dyrere, og da spesielt mat.

Men er det viktigere for LO og Peggy Hessen Følsvik å holde Arbeiderpartiet i regjering enn å røske opp i dagens klimahysteri og tilhørende økte strømpriser?

Skal LO-medlemmene få noe igjen for sponsingen av Arbeiderpartiet?

Norske arbeidsplasser trues dersom strømmen blir dyrere og avgiftsnivået økes, og det er lite sannsynlig at bedrifter ny-etableres her i landet hvis det kun er på sommerstid norsk vannkraft selges til en fornuftig pris.

Vannkraft har vært en norsk styrke i all industriell tid, og hvorfor er ikke LO mer opptatt av å endre på EØS, Acer og energitilslutningen via NordPool enn det vi i det offentlige rom er i stand til å oppfatte?

Det er ikke behov for markedsføring, konkurrerende selskaper og fordyrende mellomledd hva angår norsk vannkraft.

Vannkraften selger seg selv, og den er en del av infrastrukturen for Norges befolkning og næringslivet, på lik linje med vann, kloakk, vei og bredbånd.

Hvorfor er ikke LO i generalstreik allerede og truer Gahr Støre-regjeringen til å endre fokus, slik at det vi eventuelt måtte ha av overskuddsstrøm først kan selges til Europa når vi har innenlandsk forsyningssikkerhet på plass?

LO bruker millioner av medlemmenes kontingenter til å sponse Arbeiderpartiet i valgkamp.

Er det ikke snart på tide at LOs medlemmer, som trolig er «vanlige folk», med unntak av disse med millionlønn i toppledelsen, krever noe tilbake for millionene Arbeiderpartiet fikk ved årets stortingsvalg?

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.