LO-leder Peggy Hessen Følsvik ser ut til å være «mer katolsk enn paven» i spørsmålet om energiprisene i Norge, og hun støtter fullt og helt statsminister Jonas Gahr Støres «kraftpolitikk». Det er lite sannsynlig at tidligere LO-leder Yngve Hågensen ville latt Støre holde på uforstyrret.

Støres «kraftpolitikk» er i det store og hele preget av massiv passivitet, mens konkurser i norske bedrifter raser på og arbeidsplasser går tapt.

For dem av oss som har levd noen år og husker en LO-leder som Yngve Hågensen, ser det påfallende rart ut at Peggy har valgt å legge seg på rygg for Arbeiderpartiets Jonas helt uten at hun ser ut til å bry seg om hva som skjer med medlemmene hennes, der økende ledighet og svekket økonomi er et faktum for mange.

I 2022 gikk 3723 bedrifter konkurs her i landet, en økning på 11,7 prosent sammenlignet med 2021, og i kjølvannet av konkursene har rundt 15.000 mennesker mistet jobben.

Jeg tror ikke Yngve Hågensen ville ha holdt kjeft om det vi nå ser ramme næringsliv og ansatte. Man kan påstå at Yngve Hågensen «kom fra en annen tid», men det er altså LO-toppenes oppgave først og fremst å sørge for medlemmenes beste.

Les mer: LO-lederen freder Støre

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har satset adskillige millioner av medlemmenes kontingentpenger i Jonas Gahr Støres prosjekt «Nå er det vanlige folks tur», som ser ut til å være en gedigen feilinvestering basert på bløff. Hvor lenge kan LO-medlemmene la henne sitte på topp mens bedrifter landet rundt går konkurs som følge av økte strømpriser og flere og flere blir arbeidsledige? Foto: Hanna Johre / NTB

Hvor blir det av «borgerkrigen» mellom parti og fagforening?

Jeg ble påminnet om Yngve Hågensens rolle i norsk arbeidsliv i fjor, da jeg så teaterforestillingen «Yngve – fra barnehjemmet til LO-toppen» om barnehjemsgutten, idrettsmannen og fagforeningskjempen Yngve Hågensen.

Han var knallhard på vegne av sine medlemmer, og Gro Harlem Brundtland hadde mye mer enn hendene fulle med å tøyle ham, hvilket hun heller ikke klarte.

Hågensen bar preg av oppveksten sin, han hatet at arbeidsfolk skulle stå med lua i handa, og han la ikke fingrene imellom når han ga uttrykk for sinne på LO-medlemmenes vegne.

LO-kjempen Yngve Hågensen har jeg som journalist intervjuet ved et par anledninger, og i og med at han startet som tillitsvalgt i min hjemby Halden i 1955, har jeg ved flere anledninger hørt hans utspill mot «makta» og «pampene» i samfunnet. Han var ganske tydelig på hvem han mente disse var.

Mon tro hva Yngve ville ha sagt til Jonas Gahr Støre i dag, når LO-medlemmer gjøres arbeidsløse landet rundt, reallønnsnedgang er et faktum og prisene flyr i været?

Jeg registrerer at Yngve Hågensen i et intervju med Dagsavisen i mai i fjor sier at han synes «Jonas gjør en jævla bra jobb», men jeg tror ikke Hågensen ville ha sagt det samme som leder for dagens LO.

Få har tidligere tort å ta et så kraftig oppgjør med Gro Harlem Brundtland og hennes politikk som det Yngve Hågensen gjør i selvbiografien «Gjør din plikt – krev din rett».

Han beskriver forholdet mellom LO og Ap under Gro som en «borgerkrig», og i boka gir han henne ansvaret for Ap’s elendige valg i 1989 og 1991. Stridens kjerne den gang var moderniseringen av Ap og den historisk høye arbeidsledigheten.

Hågensen selv fikk så ørene hang i denne tiden, fordi han ble pekt ut som en sleivkjeftet tulling som kritiserte Arbeiderpartiets samfunns- og arbeidslivspolitikk, og at dette var grunnen til partiets tilbakegang.

– De arbeidsledige var det visst ikke så farlig med bare partiet gjorde gode valg, skriver Hågensen i ovennevnte bok.

150.000 personer var arbeidsledige i Norge i 1991, og det er nettopp den Hågensen som turte å ta igjen med partiet jeg tror vi ville ha fått sett anno 2023, dersom han var leder.

Hvor er disse folka i LO nå? Finnes det ingen i rørsla som kan slå i bordet lenger for Støre & co.?

Les mer: LO-lederen blir leder i Ap’s valgkomité: Vil prøve å redde partiet

Statsminister Jonas Gahr Støre får ikke sving på de store spørsmålene knyttet til konkurser, prisøkning og arbeidsledighet i kjølvannet av vanstyrt norsk politikk, men han får allikevel full støtte fra LO-toppen Peggy Hessen Følsvik. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Horet seg ned for småpenger

Dagens LO-leder Peggy Hessen Følsvik står last og brast med Jonas Gahr Støre. Hun har med LO-medlemmenes kontingent «investert» millioner i Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet.

På den forrige kongressen, i 2017, bevilget LO 13 millioner kroner til de rødgrønne partiene før stortingsvalget samme år, fordelt på 10 millioner til Ap, 2 til SV og 1 til Senterpartiet.

I 2021 høynet LO gavesummen til hele 23 millioner kroner.

LOs representantskap bevilget 15 millioner til Arbeiderpartiet, 5 millioner til SV og 3 millioner til Senterpartiets valgkamp.

Det å fravike det som er opplest og vedtatt i toppsjiktet av LO og Arbeiderpartiet, er trolig noe Hessen Følsvik kvier seg for, dersom hun i det hele tatt ville ha tenkt i slike baner.

I bytte mot de mange millionene Arbeiderpartiet fikk fra LO til valgkampen sin, der «vanlige folk» skulle komme først, fikk LO igjennom et større kontingentfratrekk på selvangivelsen enn hva det hadde vært i de åtte Erna-årene forut.

Og tenk dét: LO har horet seg ned med Jonas Gahr Støre for den nette sum av 1950 kroner mer i årlig fratrekk på selvangivelsen!

Fratrekksbeløpet økte fra 3850 kroner i 2021 til 5800 kroner i 2022, helt etter hva LO hadde bedt Støre om å legge til rette for.

Og det hele er arrangert på denne måten fordi Støre, Vedum & co. «ville gjøre hverdagen bedre for vanlige arbeidsfolk», heter det seg fra regjeringen.

– Fagforeningsfradraget reduserer utgiftene med å være fagorganisert og gjør at arbeidstakere vil sitte igjen med mer i skatteoppgjøret, het det også fra Støre-regjeringen, som dessuten plusset på:

– Høy organisasjonsgrad regnes som en forutsetning for den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet. Dette vil bidra til et mer ordna arbeidsliv.

Så får vi se, da, hva «vanlige folk med LO-medlemskap» sitter igjen med når de ovenfornevnte 1950 kronene i økt fratrekk av kontingent fra 2021 til 2022 er brukt opp, og hvor mange brød, kilowattimer, liter drivstoff, økte rentekostnader og mye annet som har blitt dyrere dette beløpet holder til.

Det stopper selvfølgelig ikke her, for målsetningen fra Støre-regjeringen i 2021 etter LOs ønske var at skattefratrekket av kontingent på 3850 kroner, som i alle åtte årene under Solberg-regjeringen hadde stått rolig, skulle dobles.

Og dette er altså penger som går rett ut av statskassen. Det må være tillatt å spørre: Er dette korrupsjon? Er Arbeiderpartiet kjøpt og betalt av LO?

Og selv ikke denne doblingen av kontingentfratrekket, som var målsettingen fra 2021, strekker til når prisveksten er så formidabel som den har vært over en tid nå, rentene øker, reallønnsnedgang er en realitet, og konkursene kommer.

Men kanskje dette er godt nok for LO-medlemmene?

Det er definitivt godt nok for Peggy Hessen Følsvik, men jeg tror ikke Yngve Hågensen og hans like hadde havnet i samme seng som Jonas og blitt liggende der så lenge som det Hessen Hølsvik nå har gjort.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.