Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning (Kifo) har gjennomført en stor undersøkelse blant muslimer i Norge.

821 muslimer ble stilt en rekke spørsmål som spredte seg fra syn på abort og homofili til astrologi og likestilling.

En av påstandene muslimene skulle ta stilling til, var:

«Partnere bør dele ansvaret for husarbeid og barneoppdragelse likt.»

Dette svarte 9 av 10 at de enten var enige, eller helt enige i, ifølge Vårt Land.

I 2019 skal Kifo ha gjort en lignende undersøkelse blant majoritetsbefolkningen i Norge og blant dem som anser seg som personlig kristne.

Kifo hevder å ha sammenlignet disse tallene og kommet frem til at det er færre i de to gruppene som sier seg enige eller helt enige i den samme påstanden.

En muslim Vårt Land snakket med, stiller seg uforstående til denne undersøkelsen, mens Linda Noor, som er daglig leder for den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, tror disse tallene viser at det har vært et stort press på muslimer i Norge når det gjelder likestilling.

– En rådende forestilling har vært at muslimer, og spesielt muslimske menn, er undertrykkende. Det gjør så klart at en blir bevisst på dette med likestilling, sier Noor.

Hun kan fortelle om store endringer siden hun begynte å engasjere seg i muslimske miljøer.

– Likestilling har hatt en drastisk utvikling i muslimske miljøer, og har virkelig fått vind i seilene de siste 15 årene, sier Noor.

Hun forteller videre at for 15 år siden kunne muslimske menn i Norge i fullt alvor snakke om å tukte konene sine, noe som hun hevder er helt tabu i dag.

Noor mener også at det ikke er noe i islam som kolliderer med likestilling.

Norsk muslim: – Støre burde aldri blitt valgt

Hun tror tallene i undersøkelsen er representative for muslimer i Norge.

En annen påstand i undersøkelsen er:

«Likestillingen mellom kjønnene har nå kommet langt nok.»

Det er 45 prosent av muslimene enige i, mens tilsvarende tall for kristne er 30 prosent, og for majoritetsbefolkningen er den på 26 prosent.

Undersøkelsen ble sendt til – og her bruker Vårt Land «nordmenn» – som har innvandret fra, eller har foreldre fra følgende land:

Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Irak, Iran, Kosovo, Marokko, Pakistan, Somalia og Tyrkia.

De 821 som svarte, sier at de tilhører islam og blir omtalt som norske muslimer i undersøkelsen.

Undersøkelsen har som mål å kartlegge ulike aspekter ved muslimer og dem som har muslimsk bakgrunn i Norge, hvor hovedfokus har vært tro og livssyn, skriver Vårt Land.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok eller som e-bok!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.