Tavle

Abdirahman Mohamed, student og kommunestyrerepresentant for Asker Ap, legger i dagens VG (kun på papir) skylden på belgiske politikere og politi for Brussel-terror og parallellsamfunn:

Ordføreren i Brussel fikk for eksempel en liste over personer som var mistenkt for å være ekstremister. Hun svarte at dette var ikke hennes oppgave, men det føderale politiets oppgave. Det er en skandale og jeg lurer fortsatt på når hennes politiske karriere skal parkeres.

Mohamed gjør ikke annet enn det det politisk korrekte Europa legger opp til, gi europeere skylden, enten de er politikere eller politifolk. Det hoppes som alltid glatt over at det ikke er fattige afrikanske kristne som bedriver terror. Er det én eks-koloni der hevnlyst ville møte en viss forståelse, måtte det være Belgisk Kongo; flaks for Belgia at Kongo er et overveiende kristent land.

Mohamed er selvsagt også provosert av norske medløpere:

Jeg blir også provosert av FrPs innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari når han i Klassekampen hevder at vi har hatt parallellsamfunn i flere år. Det er helt feil og han snakker mot bedre viten.

Han siterer deretter PST-sjefen, som henter frem fortidens glansbilder: «Norge er et egalitært og transparent samfunn», før han tilføyer enda mer beroligende skamros: «Vi har en integreringspolitikk som fører til høy sysselsetting, og en deltagelse andre europeiske land bare kan misunne oss.»

Nå, om du har lyst, les hva den anonyme lærerinnen «på en videregående skole i Oslo» sier om parallellsamfunn i dagens kronikk: En paralysert redsel for sannheten. Eller denne: – Jeg må forklare elever hva vann er.

På den annen side, man skal vel ikke forlange at norske Mohamed’er skal oppdage at Norge er noe annet enn en sosialdemokratisk utopi: har man kulturbakgrunn fra verdens mest primitive samfunn, er det å komme til Norge som å klatre oppover i stigespillet. Det er etniske nordmenn som merker at hvert år betyr et nytt trinn ned for landet.

Abdirahman Abdulkadir Mohamed Asker Ap student 2016

Abdirahman Abdulkadir Mohamed «vil jobbe for et lokalsamfunn hvor alle inkluderes og har like forutsetninger til å gjøre Asker til et enda bedre sted å bo.» (Asker Ap)

Som om ikke dette var nok til å slutte å kjøpe norske riksaviser (for ikke å snakke om å slutte å kommentere dem), er det på samme to-siders oppslag en kronikk med en annen Mohammed, Usman Rana, som den norske offentlighet fortsatt holder seg med. Det skal være et «norsk islam», uansett hvor mangelfulle brikker lille Norge har å spille med.

Det er ikke verd å forlenge kronikken med kommentarer nedenfor, sitatene står godt for seg selv, og taes med her kun for å huske på hva som blir sagt i Norge anno 2016 (a propos, det er verd å lese Finansavisens Ole Asbjørn Næss’ bokanmeldelse av «Komiske Rana», den store name-dropper, omtalt her).

Å fornorske islam

Det viktigste vi kan gjøre er å skape rom der også sosialkonservative muslimer kan finne seg til rette, skriver bokaktuelle Mohammed Usman Rana.

… Å kombinere den islamske og norske identiteten krever en mental reise. For det er en realitet at deler av den norsk-muslimske befolkningen lever med en indre konflikt om at den liberale rettsstaten som preger Norge er antitesen til islam, noe som ofte står i veien for at muslimer kan føle seg europeiske og norske.

… En undersøkelse fra George Washington University viser at det er sekulære vesteuropeiske land som Irland og Norge som har flest islamske verdier, og ikke land med muslimsk majoritet. Sekularitet er dermed i seg selv ikke i strid med islam.

… The Study Quran er blitt lovprist av ledende akademikere i Vesten. Seyyid Hossein Nasr har brukt ti år på å ferdigstille den og viet mye innsats til å drive kildekritikk hva gjelder andre islamske tekster som forklarer Koranen, som beretninger fra profeten Muhammads liv. Her har historiker og Russland-ekspert, Halvor Tjønn, mye å lære. Av en eller annen grunn har han opphøyet seg selv til å bli ekspert på profeten Muhammad, og i nynorskavisen Dag og Tid anklagde han meg for å skjønnmale islam og profeten i en anmeldelse av min bok.

… Den prøver ikke å skjule innholdet i vers som refererer til vold, men setter heller disse versene i en begrensende sammenheng og ulike tolkningsmuligheter fremheves. Nasr har uttalt at «den beste måten å bekjempe ekstremisme i moderne islam på, er å børste støv av klassisk islam.»

… Mange klarer ikke å ta innover seg at europeiske muslimer er mer religiøse og sosialkonservative enn majoritetsbefolkningen … Dette er ikke uvanlig for innvandrerbefolkninger. Forholdene er nok lignende blant norske muslimer. Å forvente at de da skal omfavne en verdiliberal moral i sine personlige liv er ikke bare urealistisk, men også dypt illiberalt og urimelig. Som filosofen Hans Skjervheim uttrykker det, vil absoluttering av verdiliberalitet resultere i total illiberalitet. Brookings-forskerne Will Mccants og Shadi Hamid påpeker også at det er land som har en religionsfiendtlig og illiberal sekularisme og forsøker å utrydde islamsk praksis, i fremste rekke Frankrike, som har høyest grad av muslimsk radikalisme.