Den globale oppvarmingen vil trolig nå grensen på 1,5 grader selv om klimautslippene kuttes, skriver FNs klimapanel i en ny rapport.

IPCC fortsetter i samme spor, og konkluderer med at katastrofen nærmer seg, ifølge NTB.

Fortsatt er det mulig å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle, ifølge IPCC. Men dette vinduet er raskt i ferd med å lukkes.

– Menneskeheten er på tynn is, og den isen smelter raskt, advarer FNs generalsekretær António Guterres.

Klimaangsten fremstår som en ersatz-porno.

Klimasekten bruker apokalypsen som porno

Samtidig fører klimakampen til at fattigdommen sprer seg, og en ny form for klassekamp oppstår. Snart er det bare to klasser: Eliten og «røkla», vi som betaler skatt og vet hvor vi bor, i motsetning til folk som Hadia Tajik. Religionen har vi som kjent avskaffet i Norge, som markerer 1000 år med kristendom med en muslim fra Iran i spissen.

Vi feirer mangfold med enfold, mens landet raseres in real time, rett foran øynene våre.

Guterres beskriver situasjonen som en tikkende, tidsinnstilt klimabombe. IPCCs nye rapport er en manual for hvordan bomben kan uskadeliggjøres, ifølge FN-sjefen.

Guterres beskriver situasjonen som en tikkende, tidsinnstilt klimabombe. IPCCs nye rapport er en manual for hvordan bomben kan uskadeliggjøres, ifølge FN-sjefen.

I fjor var det «code red», men det virket ikke, tydeligvis. Katastrofemeldingene forandres fra år til år, selv om de sjelden er til stede i disse IPCC-rapportene som ingen politikere gidder å lese.

Klimarisiko og andre typer risiko, som konflikter og pandemier, vil forsterke hverandre. Dette kan utløse det som kalles «kaskader av risiko», som er vanskeligere å håndtere.

Her nevnes pandemier som nok en mulighet for å innføre global kontroll. Det stopper aldri, og vi vanlige folk har ingenting vi skulle ha sagt.

Vi lar det skje fordi vi bekymrer oss over de påførte skyhøye strømregningene, inflasjonen og den generelle økonomiske krisen som presser oss ned.

Den globale oppvarmingen har allerede ført til kraftigere hetebølger og forverret ekstremvær. Varmerekorder er gjentatte ganger blitt slått i løpet av de siste årene.

Etter hvert som temperaturen stiger, kan større deler av verdens befolkning bli utsatt for perioder med livstruende hete og luftfuktighet.

Som sagt tidligere: Ti ganger så mange mennesker dør hvert år av kulde enn som følge av varme. Noen grader med økt temperatur vil sørge for lavere dødstall, og CO2 øker veksten av maten vår, som klimahysterikerne ikke synes vi fortjener.

Den globale oppvarmingen fører blant annet til at havet vil stige i flere århundrer og kanskje årtusener. Denne prosessen er nå uunngåelig, men kutt i verdens klimautslipp vil begrense stigningen.

Havet har steget og sunket i mange titusener av år, mennesket har overlevd. Og de siste hundre år er det vanskelig å dokumentere noen havstigning.

Uansett vil det skje så sakte at samfunnet kan tilpasse seg hvis ikke alle midlene er sløst bort på krig og idiotiske klimatitlak. I Tyskland går kullkraftverkene for fullt, siden Merkel avskaffet de klimanøytrale kjernekraftverkene.

Klimatiltakene får klimautslippene til å øke! Ingen tar ansvar, ingen regimemedier reagerer på galskapen.

Elitene kjøper palasser i sjøkanten og ser ikke ut til å bekymre seg for at havet skal stige. De lyver for egen vinning.

– Nå ser vi klimaendringer utspille seg over hele kloden, og de har kommet raskere enn tidligere antatt. Samtidig vet vi at de vil øke framover og bli stadig verre å håndtere. Dette er realitetene vi er nødt til å forholde oss til, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Hvor ser vi egentlig disse klimaendringene? Det er jo mest påstander, som vi blant annet så i forbindelse med flommen i Pakistan.

Hele verden gir klimaendringer skylden for flomkatastrofen i Pakistan

Konsekvensene av energimangel er blitt mer synlige i kjølvannet av Ukraina-krigen, og i løpet av det siste året er kullkraftverk blitt startet opp igjen i flere europeiske land.

Samtidig virker det som gassmangel og høye energipriser også øker tempoet i utbyggingen av klimavennlig fornybar energi.

Man blir nesten lei av dette, men uansett: Energikrisen oppsto lenge før krigen i Ukraina, og vindturbiner har beviselig ikke hjulpet, siden de kun leverer ustabil energi og krever massive subsidier.

Kan NTB og våre politikere snart våkne? Neppe, men vi må jo beholde håpet. Sisyfos får være vårt forbilde.

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok eller som e-bok!

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.