Equinor-sjef Anders Opedal og Markus Krebber i RWE signerer en avtale om samarbeid om hydrogen­produksjon og -eksport i Oslo 5. januar 2023. Jonas Gahr Støre er også med. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.

Helt uten å fortelle det til skatte­betalerne har Equinor og det tyske energi­selskapet RWE inngått et gigantisk samarbeid om å erstatte kull­kraftverk i Tyskland med gass­kraftverk, hvor driften på sikt skal overføres fra naturgass til «grønt hydrogen».

Avtalen ble signert etter et møte mellom den norske regjeringen og Tysklands visekansler Robert Habeck på Statsministerens kontor i Oslo torsdag. Heller ikke rundt dette høyrisikable gigant­prosjektet finner vår redaksjon noen risiko­vurdering eller økonomiske overslag.

Støres «grønne industri­løft» med gigantisk satsing på hydrogen for Tyskland

I erklæringene lover Norge og Tyskland å utvide sitt samarbeid rundt hydrogen, batterier, havvind og karbon­fangst og -lagring. Det blir altså enda mer klima­satsing, i en enda tettere sammen­fletting av Norge og EUs energi­systemer – og planen omfatter en en rekke elementer:

• Bygging av gass­kraftverk som skal erstatte kull­kraftverkene i Tyskland som Equinor og RWE skal eie i fellesskap. Siden hydrogen­teknologien ikke er utviklet, skal de i første omgang forsynes med naturgass, men gradvis skal dette erstattes med hydrogen.

• Bygging av anlegg for å produsere enorme mengder hydrogen i Norge – som merkelig nok skal produseres ved hjelp av naturgass. Naturligvis skal også denne produksjonen CO2-renses.

• Bygging av en enorm hydrogen­rørledning til Tyskland, etter samme modell som fra «hydrogen­korridoren» mellom Portugal, Spania og Frankrike som ble lansert i desember 2022.

• Felles utvikling av enda flere vindparker, hvor energien skal brukes til produksjon av hydrogen i fremtiden.

Hva skal det koste? 

Statsmininster Jonas Gahr Støre har høytidelig lovet at «vi skal leve av å redde klimaet», om det så koster hele Oljefondet. Og i en pressemelding 23. juni 2022 annonserte han den gigantiske omstillings­planen «grønt industriløft», som ifølge ham selv skal gjøre Norge til en grønn industrikjempe.

Innsigelsene og protestene burde hagle ettersom globalister som Støre systematisk har av-industrialisert Norge  til fordel for Kina gjennom over 30 år. Det finnes ikke skygge av offentlige kostnads­overslag eller risiko­vurderinger for dette politiske prestisje­prosjektet heller – som alltid når det kommer til «grønn energi­omstilling» og klimamålene.

Mangelen på prislapp og konstnads­overslag eller risiko for skatte­betalere og samfunnet generelt bekymrer imidlertid bare vår lille redaksjon. Samtlige andre media fungerer som ukritiske mikrofon­stativ for regjeringen og Equinors grandiose fremtids­planer, som åpenbart ikke kan feile, og får koste så mye offentlige penger det bare vil.

Hydrogenprosjektet lønner seg nemlig ikke, og siden det haster å «redde klimaet» er også dette «klima­tiltaket» fullstendig avhengig av offentlige subsidier for å bygges og driftes. Denne kolossale strømmen av milliarder flyter over til private kapital­krefter, med risiko for korrupsjon som aldri er drøftet, utredet eller kritisert.

Hva er satsingen basert på? 

At hydrogen er skal bli fremtidens energi­løsning, er nå gjentatt så mange ganger i så mange fora uten kritikk eller debatt, at det har blitt en «offentlig sannhet». Det er en «selvfølge». Ingenting å diskutere, og ingenting kan gå galt. Men folk som tror hydrogen er fremtidens energibærer, kommer i to grupper, akkurat som folk som tror på vindkraft: Enten kan de ikke noe om emnet, eller så tjener de grovt med penger på det.

«Hydrogensamfunnet» er i virkelig­heten ren science fiction, og derfor har Document publisert flere advarende artikler om emnet gjennom årene, som her fra 2019, her fra 2020 og her fra 2021. Myndighetene i Norge og EU har ikke et eneste isolert småskala­forsøk som viser at hydrogen­planen faktisk fungerer, hva den vil koste eller hva en kilowatt energi vil koste næringsliv og private. Det er et luftslott, som teknologisk ukyndige har bestemt «skal» virke. Støre har sagt til pressen:

– Jeg vet at hydrogen er spesielt viktig i dette skiftet, og spesielt viktig for Tyskland, sa Støre på en presse­konferanse etter møtet. Vi kommer i dag med en felles uttalelse for å akselerere å få et fungerende marked, en verdikjede, der Norge vil være inkludert og bidra.

Hva bygger statsministeren dette på? Han «vet» at hydrogen er viktig? Hvordan vet han det, og hvem har fortalt ham det? For sist jeg sjekket har han ingen teknologisk kompetanse eller erfaring. Stats­ministeren vår forveksler fremtids­drømmer med virkelighet, og når man ikke forholder seg til virkeligheten, bør man ikke styre et land.

Og hva kan gå galt? 

Hydrogen er ikke bare en ekstremt energi­sløsende energi­bærer, med opptil 80 prosent tap fra produksjon til forbruker. Dette er et energitap ingen nasjon kan overleve. Hydrogen er også ekstremt volatilt, eksplosivt, korrosivt og farlig å håndtere. Det kalles ikke «knallgass» uten grunn, og det er derfor NASA bruker det som rakett­drivstoff med aller største forsiktighet.

Because liquid oxygen and liquid hydrogen are both cryogenic – gases that can be liquefied only at extremely low temperatures – they pose enormous technical challenges. Liquid hydrogen must be stored at minus 423°F and handled with extreme care.

When liquid hydrogen absorbs heat, it expands rapidly; thus, venting is necessary to prevent the tank from exploding. Metals exposed to the extreme cold of liquid hydrogen become brittle. Moreover, liquid hydrogen can leak through minute pores in welded seams. Solving all these problems required an enormous amount of technical expertise

Hva NASA bruker av penger på å sikre sitt tids­begrensede og areal­begrensede hydrogen­system, vites ikke, men to ting er sikkert: Sikkerhets­systemene er ekstremt omfattende og kostbare. Og skal man rulle ut noe sånt i hele EU for bruk året rundt, så vil det ruinere EU… som allerede ville være ruinert av innvandring og vindkraft­bygging. At det vil fungere, er også høyt usikkert.

Erna/Jonas’ grandiose «energi­omstilling» har ingen suksesser å vise til, er preget av stormanns­galskap og inkompetanse, og mangler både teknologisk og økonomisk troverdighet. Slik koster liv. Det er denne TOTALE mangelen på forsiktighet, analyse og økonomiske overslag som bekymrer mest, men det plager tydeligvis ikke NRK eller andre media.

Slik jeg ser det, er Støre en marionett for private kapital­krefter i en pengemølle som vokser ukontrollert og snurrer fortere og fortere. Til slutt vil dette systemet kollapse, slik økonomiske bobler alltid gjør til slutt. Det vil få finanskrisen i 2008 til å se ut som tap av lommepenger.

Be warned.

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.