Illustrasjonsfoto: Reuters/Issei Kato.

Ikke før har vi rapportert om hvordan firmaet Climeworks ønsker seg fri bane til offentlige subsidier gjennom å bygge et fangstanlegg for “Direct Air Capture” i nærheten av “Northern Lights” mottakspunkt for CO₂ på Kollsnes i Øygarden, så dukker nok en grønn børsboble opp på radaren:

Utviklingsselskapet Teco 2030 planlegger å bygge en diger fabrikk for hydrogen-brenselceller i Narvik. De lover enn million arbeidsplasser…eller i hvert fall 500. Kanskje. NRK er i ekstase.

Selskapets planer i Norge ble lansert allerede i februar, men da planla de å bygge på Østlandet. Nå vil de heller bygge hydrogencelle-fabrikken i Narvik, i samarbeid med østeriske AVL. Det står ingenting i meldingen om driften også skal omfatte produksjon av hydrogen. Nyheten ble bekreftet i en børsmelding onsdag morgen.

– Vi ønsker å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik. Anlegget skal kunne produsere brenselceller med en kapasitet på mer enn én gigawatt per år, noe som tilsvarer flere milliarder kroner i årlig omsetning, sier Tore Enger, konsernsjef i TECO 2030 ASA, som ble stiftet i 2019 og holder til i Sandvika.

Hydrogen er ikke fremtiden

Kunnskapsløse politikere mener hydrogen er fremtiden, og vil ikke høre på hverken fagfolk eller advarsler basert på fakta og historikk. Klimapolitikk tilsidesetter alle hensyn og fornuft, og derfor ble Norge det første vestlige landet i verden til å melde inn et forsterket mål om klimakutt til FN i 2020 – som om ikke Parisavtalen var sprø nok fra før.

I den forbindelse uttalte finansminister Jan Tore Sanner fra det tidligere konservative Høyre, men som nå er en underavdeling av MDG:

– Med forsterket innsats skal vi kutte utslipp betydelig i tiden som kommer. Det må bli lettere for folk å ta klimavennlige valg og vi skal legge til rette for grønn omstilling i næringslivet

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) er glad for at kommunen nå kan få et betydelig antall nye arbeidsplasser.

– Det er rett og slett helt fantastisk, og det er en stor dag for regionen her. Dette er etter de planene som Narvik har jobbet for gjennom strategiske næringsplaner

Ifølge glansede brosjyrer og avanserte powerpointpresentasjoner som kan bondefange enhver som ikke vet noe om hydrogen, lover Teco 2030 å investere opp mot 1 milliard kroner de neste ti årene. I 2025 forventer selskapet å ha 100 ansatte ved fabrikken i Narvik. Her er det “gla‘nytt” så langt øyet rekker.

NRK er systemisk ukritisk til alt rundt klima.

Det NRK ikke stiller et eneste kritisk spørsmål om, er hvorfor en slik fabrikk skal ligge akkurat i Narvik, som er lengst mulig vekk fra både råvarer og markedet.

De spør heller ikke hvem som egentlig tar risikoen og skal betale for denne “grønne satsingen”.

Og de spør ikke hva som skjer i Narvik hvis hydrogen viser seg å ikke være fremtiden likevel, (slik som den pinlige boblen rundt biodrivstoff, som ingen vil snakke om lenger), eller hvis  subsidieringen opphører og “satsingen” går konkurs

NRK har generelt ingen kritisk tilnærming til grandiose, grønne samfunnseksperimenter som “sirkulærøkonomi”, “elektrifisering” eller “hydrogensamfunnet” som allerede har gått på trynet en gang i Norge.

Det har heller ikke statskanalen rundt batterifabrikk-feberen som plutselig raser i norske kommuner, fordi vindkast-oligarkene plutselig må finne på noe nytt for å melke penger ut av det offentlige.

Pravda-journalistikken NRK bedriver, er rett og slett verdiløs for samfunnet, men svært lukrativ for våre moderne “Snake Oil”-selgere.

En grønnsosialistisk revolusjon, etter modell fra Mao. 

Den gigantiske “omstillingen” norsk næringsliv angivelig “må” gjennom i klimaets navn, er i prinsippet en sosialistisk revolusjon: Norge og Europa skal gå vekk fra sunn markedsøkonomi som har skapt velferden vesten opplever i dag, fordi private bedrifter selv tar regning og risiko, i konkurranse med andre bedrifter, ut fra eksisterende kundegrunnlag. Det er dette siste som skaper lønnsomme arbeidsplasser og inntekter til det offentlige.

I stedet skal det innføres et helt nytt og uprøvd grønt planøkonomisk system, hvor politikere bestemmer hva som skal produseres, hvordan det skal produseres,  hva folk skal kjøpe, og hvor private bedrifter slipper risiko gjennom å subsidieres for å gi fantasifulle “nye grønne næringer”, som kunnskapsløse politikere tror skal bli lønnsomme… en gang i fremtiden… kanskje. Crazy.

Alle ærlige økonomer vet at “grønn omstilling” er galskap, men NHO er ukritisk med på det. Why?

NHO fremstår som en miljøorganisasjon nå, det er ikke denne organisasjonens oppgave. Så hvem tjener på det?

Fremtiden trues av grønne “visjoner” basert på spådommer og kunnskapsløshet. 

Drømmeslottet “grønn omstilling” skal fjerne energikilden hele menneskeheten baserer seg på, og er en akutt trussel ikke bare mot menneskeheten, men også mot næringslivet og skatteinntektene til det offentlige Norge.

Dette gigantiske samfunnseksperimentet har da heller ingen annen begrunnelse enn klimaforskeres uvitenskapelige  “fremtidsempiri”, og det kvasireligiøse massehysteriet dette skaper.

Sett med historiske briller, er det økonomiske fantasifosteret “sirkulærøkonomi” og “grønn omstilling” som skåret rett ut av Maos Kina. Det minner mistenkelig om kollapsen av “New Economy” på sent nittitallet. Mens vindparker, havvind, hydrogencellefabrikker og batterifabrikker på sin side lukter sterkt av REC-konkursen, Enron-svindelen og bankkollapsen på Island. (For oss som faktisk har hukommelse og evne til å lære noe av historien)

Sånn går det nemlig hver gang politikere skal skape “omstilling”, næringsliv og arbeidsplasser: Noen blir veldig rike, men ikke samfunnet og skattebetalerne. NRK er fullt av sosialister som hater kapitalister…, så hvorfor er de ikke mer kritiske til kapitalkrefter som utnytter og dyrker klimahysteriet? Sprøtt.

Naturen er allerede ødelagt av vindkraft. Vil du ha mer? 

Massehysteriet som skapte fantasien om “Grønt Skifte” basert på sol- og vindkraft, har allerede ødelagt norsk natur. Nå er de i ferd med å ødelegge energitilgangen vår, og økonomien din. Det har også skapt det rene badestamp-partyet for kriminelle som driver med internasjonal svindel, konkursspekulasjon, hvitvasking og korrupsjon.

Likevel stiller NRK ingen spørsmål.

I mellomtiden påpeker norskoljeoggass.no følgende i en artikkel

– Vi er en industri for hele landet. I rapporten vi har mottatt ser vi at i 2019 var antall sysselsatte i industrien 205 000. Jeg er glad for at vi nok en gang kan vise at vi bidrar med arbeidsplasser i hele Norge. Vi skapte verdier av olje- og gassaktiviteten for nærmere 600 milliarder kroner, det største økonomiske fotavtrykket av noen norsk næring og utgjorde 17 prosent av det samlede norske BNP i 2019.

Det er denne livlinen de grønne gærningene vil legge ned og bytte ut med svindeløkonomi, og NRK er svindlernes mikrofonstativ.

Hvis en dresskledd Kjell Kjekken vil bygge fabrikker, næringsliv og jobber, og hevder dette vil lønne seg, så får han jaggu betale selv, bygge infrastrukturen selv og ta risikoen selv.

Men sånt er vanskelig å forstå for politikere som aldri har hatt en ærlig jobb, og tror samfunnet er deres personlige selvutviklingsprosjekt.

Gi dem sparken i høst.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!


Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.