På møtet i sentralstyret på Youngstorget mandag gikk Støre offensivt ut og la frem en plan han ba om å få tilslutning til.

Statsministeren er klar på at enkelte ting nå må prioriteres mye kraftigere enn noen gang.

– Krisene vil prege vinteren, og regjeringen kan ikke alene løfte Norge ut av internasjonale kriser, men det er vår oppgave å styre trygt gjennom dem – og komme styrket ut av dem, sier han til VG.

Han utdyper:

– Ett grep er avgjørende nå, og det er å prioritere mye tydeligere og sterkere enn hva som har vært vanlig i Norge gjennom 20 år.

Støre sier han har en plan, og at han har bedt sentralstyret i Ap om å bli med på den.

– Derfor tok jeg i dag initiativ til at sentralstyret vedtok en uttalelse som tydelig får frem prioriteringene til regjeringen og Arbeiderpartiet, både nasjonalt og lokalt, for tiden fremover, og som reflekterer prioritetene i statsbudsjettet som nettopp er vedtatt.

Her er de syv områdene Støre vil prioritere:

  1. Holde folk i jobb og inkludere flere i arbeidslivet.
  2. Gjennomføre ungdomsgarantien som sikrer barn og unge trygg oppvekst, utdanning og trygge jobber.
  3. Demme opp for raske og kraftige rentehopp og prisvekst gjennom et stramt budsjett.
  4. Styrke velferdsstaten og de universelle velferdsordningene.
  5. Redusere belastningen av høye strømkostnader, være en stabil gassleverandør til et Europa i krig og utvikle nye energiløsninger.
  6. Stille opp for dem som har minst, slik som enslige forsørgere, uføretrygdede, helt eller delvis arbeidsledige, minstepensjonister og andre.
  7. Gi militær og humanitær hjelp gjennom å støtte Ukraina og nabolandene, ta imot flyktninger og styrke NATO-samarbeidet.

Document er kåret til gasellebedrift for fjerde år på rad – nå kan du kjøpe aksjer!

Støre vil ha folk i arbeid, samt overholde internasjonale forpliktelser.

– Det viktigste blir å holde arbeidsledigheten lav og sikre Europas laveste arbeidsledighet, få et tryggere og bedre organisert arbeidsliv, redusere sosiale og geografiske forskjeller – og; ha grønn industrivekst og utslippskutt i tråd med internasjonale forpliktelser.

Han legger til:

– Dette er prioritetene, og alle følges opp og får konsekvenser allerede fra 1. januar 2023. Det betyr at andre ting kan måtte vente.

Støre avfeier spørsmål om at punktene ikke inneholder noe nytt og eventuelle nedprioriteringer av andre ting.

– Tiden vi står i, kommer til å kreve mye av oss over tid. Da må vi sette klare politiske prioriteringer. Vi må ta de viktigste sakene først. Det viktige er å signalisere at dette er vår hovedkurs, sier han.

Statsministeren vil heller ikke høre snakk om at pengebruk på de nevnte områdene vil være med på å presse renten oppover.

– De områdene er saker vi har funnet plass til i budsjettet. Dette skal gi trygg styring og en tryggere hverdag for alle som trenger det i en vanskelig tid.

Støre ønsker «en politisk vektlegging av statsbudsjettet» og sier han opplever seg selv som «offensiv og en som lytter til ønsket om klare meldinger.»

 

 

Kjøp julegavene fra Document!

 

 


Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli «Mesteren og Margarita».

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.