Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Foto: Paul Wennerholm/TT via AP

En studie fra NTNU viser at Greta Thunberg har inspirert norsk ungdom til økt klimabevissthet. Men ungdommene har i liten grad lest klimarapporter og satt seg inn i saken.

Forskere har siden 2017 latt nær 3.000 ungdommer i alderen 17 til 20 år fortelle hva de anser som viktig i det norske samfunnet, og hvem de ser på som gode rollemodeller, skriver Forskning.no

Spørreundersøkelsen viste en klar endring hos norske ungdommer høsten 2019, da Greta Thunberg fikk omfattende oppmerksomhet i media og bevegelsen «Fridays for future» bredte om seg med skolestreiker i flere land.

– Det vi ser, er at Greta Thunberg har vært veldig viktig for å forene de ungdommene som allerede var opptatt av klima, sier forsker Jan Frode Haugseth.

Forsker på unges engasjement

Haugseth er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han leder forskningsprogrammet som ser på engasjement og verdsetting blant unge i Norge.

Sammen med kollega Eli Smeplass står han bak en vitenskapelige artikkel publisert i tidsskriftet Sociology, skriver Forskning.no.

– Da vi startet disse undersøkelsene i 2017, hadde vi ingen spesiell ambisjon om å se på klimabevissthet. Vi ville vite hva ungdom tenker om vår samtid og hva det er som inspirerer dem.

Før og etter 2019

Undersøkelsene forskerne sendte ut, inneholdt åpne tekstfelt hvor ungdommene selv kunne skrive om hva de mente var viktig i samfunnet og selv definere sine rollemodeller med egne ord.

Etter 2019, da Greta kom på banen for fullt, ga en større andel av de spurte uttrykk for at klimaet var en stor sak for dem. Dette gjaldt ungdommer på tvers av geografisk og sosial tilhørighet.

Nevner Thunberg – ikke klimarapporter

Forskerne vil ikke utelukke at fokuset på klimaspørsmål i media kan ha påvirket ungdommenes bevissthet rundt temaet – uten Greta Thunbergs innflytelse.

– Men Greta Thunberg nådde fram til de unge i mye større grad enn hva FNs klimapanel klarte. Det er ingen av ungdommene som nevner klimarapportene i svarene sine, sier Smeplass.

Mange vil oppfatte dette som at de unges klimaengasjement i liten grad er basert på innsikt i saken, men på at de er utsatt for demagogi og lettvinte slagord fra slike som Thunberg, uten at det gis motforestillinger.

Det er dermed lett å mene at klimaengasjementet hos en del unge, er basert på temmelig tynt kunnskapsgrunnlag.

De unges interesse for klimasaken har imidlertid avtatt noe, skriver Forskning.no. I pandemiårene 2020 og 2021 er det færre ungdommer som viser til Greta Thunberg og klimaengasjement, enn i 2019. Det spørres om pandemien kan ha fått ungdommene til å bli mindre opptatt av klima.

Fallet i oppslutning for det klimafokuserte «ungdomspartiet» MDG kan også tyde på det.

I vårt utdanningsfokuserte samfunn vil en del også oppleve det merkelig å ha Greta Thunberg som forbilde over tid, med tanke på at hun ikke engang har fullført videregående skole.

Haugseth tror uansett at et såkalt bærekraftfokus vil bli viktig i årene som kommer, og at ungdom er opptatt av klimaet selv om de ikke nødvendigvis snakker om det.

Han peker på at dette står i kontrast til de grupper av unge klimaaktivister som stanser trafikken og saboterer kunst.

Les også:

Greta trekker seg tilbake fra rampelyset, vil begynne å studere

Bestill den nye boken fra Document forlag:

Bestill også denne nyheten:

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp julegavene fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.