I dagens USA hører vi stadig uttrykket soft-on-crime. På godt norsk er det det samme som å sy puter under armene på de kriminelle. Selv om ikke det amerikanske rettssystemet er perfekt og jeg tror på reform, støtter jeg strenge straffer. You do the crime, you do the time, sier man, og siden jeg forlot social justice warrior-stadiet for lenge siden, kunne jeg ikke være mer enig.

Statsadvokater som er soft-on-crime er en ny trend i amerikansk politikk, skriver Debbie Maimon. For bare noen få år siden var det å være tøff mot kriminalitet garantert en styrke for en statsadvokats politiske ambisjoner. Men noe er i endring, og pendelen har svingt dramatisk i motsatt retning med fremveksten av den «progressive aktor».

Det er mange grunner til det dramatiske skiftet, som har skjedd på skremmende kort tid, men det er ingen tvil om at filantropen og milliardæren George Soros er en av de største aktørene. Dette selv om venstresiden vil si at dette er enda en konspirasjonsteori fra høyresiden.

George Soros’ hjertesak i kampen om et mer «rettferdig» rettssystem i USA, har vært å sørge for at progressive statsadvokater blir valgt inn som ledere av påtalemyndigheten i lokale distrikter.  Kandidatene er hovedsakelig forkjempere for «sosial rettferdighet», og i løpet av det siste tiåret har en drøss med slike blitt valgt som statsadvokater over hele USA. De fleste fører en «radikal rettspolitikk» når de overtar vervet.

De nekter å straffeforfølge alvorlige forbrytelser, eliminerer kausjon og foretrekker milde straffer, mens de skaper antagonistiske forhold til dem som har ansvaret for befolkningens trygghet, spesielt politiet.

I tillegg har Soros brukt millioner av dollar i dark money*, som brukes av venstrevridde aktivister som presser på for å avvikle politiet. Et av prosjektene var støttet av den demokratiske Minnesota-representanten Ilhan Omar i 2021. Open Society Policy Center ga 500.000 dollar til det mislykkede forsøket på å «demontere» og erstatte Minneapolis’ politiavdeling.

*Dark money: Midler samlet inn av ideelle organisasjoner med det formål å påvirke valg, og som ikke er pålagt å avsløre identiteten til giverne.

Distriktsadvokaten i Englenes By

I USA representerer en statsadvokat (DA) lokale påtalemyndigheter, vanligvis et fylke (county) eller en gruppe fylker. De kan være valgt av folket eller utnevnt. Et eksempel er USAs største påtalekontor, «fylket» Los Angeles County District Attorney’s office. George Gascon er statsadvokat der, og han har rundt 1000 advokater under seg som straffeforfølger kriminelle i Los Angeles.

Statsadvokatene har stor makt, og beslutningene de tar, har stor innvirkning på samfunnet. De kan avgjøre om det skal reises tiltale, hvilke saker som skal henlegges, samt straffenivået.

I 2020 ga Soros mer enn 2,5 millioner dollar til George Gascóns valgkamp for Los Angeles District Attorney. Han vant; og det tok ikke lang tid før innbyggere i «englenes by», både liberale og konservative, forlangte statsadvokaten fjernet. Hans pro-kriminelle agenda hadde gjort byen til et mareritt.

Tilbakekallingen mislyktes da de som sto bak oppropet manglet 50.000 gyldige underskrifter for å få det opp på stemmesedlene ved høstens valg. Gascón kan nå sitte i to år til og stille til gjenvalg i 2024. George Soros, hans sønner og Open Society Foundation vil uten tvil etablere dark money-kontorer i LA for å få ham gjenvalgt.

George Soros støttet også tidligere distriktsadvokat Chesa Boudin i San Francisco med hundretusenvis av dollar, men i motsetning til Gascón, lyktes innbyggerne i San Francisco å kvitte seg med den radikale statsadvokaten.

Farlig politikk og anti-politi-holdninger

Law Enforcement Legal Defense Fund (LELDF) skriver i en rapport, høvelig kalt Justice for Sale, at valg av statsdvokater historisk sett har vært en udramatisk affære som fikk lite oppmerksomhet.  Men det endret seg etter som millioner av kampanjedollar har strømmet inn til kandidater og deres valgkampanjer.

Mens noen stater setter begrensninger for hvor stort bidrag som tillates på by- og fylkesnivå, er det mange som ikke gjør det – eller som har mindre strenge regler enn for føderale og delstatlige kandidater.

Mellom 2018 og 2021 brukte Soros 13 millioner dollar i ti lokale valg for statsadvokat ved å bruke en kombinasjon av stråselskaper, datterselskaper og aksjeselskaper. Mesteparten av kampanjeutgiftene til de progressive kandidatene kom fra Soros’ selskaper. LELDF-rapporten bemerker at de fleste hadde lite eller ingen erfaring, det være seg fra politikken eller fra jussen, da de ble valgt.

– I løpet av det siste tiåret har George Soros brukt 40 millioner dollar på 75 utvalgte påtalemyndigheter. I valgkampanjer fra Houston og Los Angeles til Philadelphia og Orlando var Soros den desidert største giveren – så mye som 90 % av hans dollar ble brukt i enkelte valg. (Justice for Sale)

Etter at mange av Soros-kandidatene tiltrådte, økte volden; og LELDF bemerker at økningene skjedde før den landsomfattende kriminalitets-toppen som fant sted i 2020. De har sett på statistikkene og funnet at mer enn 40 % av de rundt 22.500 drapene over hele landet skjedde i distrikt med progressive statsadvokater.

Galskapen ender ikke der, for LELDF rapporterer at så snart statsadvokatene har kommet til makten, blir de støttet av en konstellasjon av godt finansierte, nylig etablerte progressive grupper som bistår via ekstra kampanjeutgifter, profesjonelle organisasjoner, forskning og strategisk kommunikasjonsarbeid. Mange mottar penger til reiser verden rundt og andre dyre gaver.

– Disse radikale aktivistene som fører en farlig politikk og har anti-politi-holdninger, har nå ansvaret for 72 millioner amerikanere og 40 % av drapene. Soros fremmer sin radikale agenda ved å bruke kampanjepenger og hundrevis av millioner for å støtte organisasjoner som diskré forandrer vårt straffesystem til det verre. (Justice for Sale)

Demokratiske politikere snur ryggen til kriminalitet

I august skrev George Soros en kronikk i Wall Street Journal hvor han utfordret kritikernes påstand om at hans støtte til liberale påtalemyndigheter har ført til en voldsom økning i antallet tyverier, rekordhøye drapstall og en generelt apatisk holdning blant kriminelle, som ikke frykter straff. Han påstår forskningen sier noe annet:

– Jeg har støttet valget og nå nylig gjenvalg av påtalemyndigheter som støtter reform. Jeg har gjort det transparent, og har ingen intensjon om å slutte med det.

– Den mest gjennomførte akademiske studien, som analyserer data på tvers av 35 jurisdiksjoner, viser ingen sammenheng mellom valget av reforminnstilte påtalemyndigheter og lokal kriminalitet. Faktisk har voldskriminaliteten de siste årene generelt økt raskere i jurisdiksjoner uten disse reformene. (WSJ)

Capital Research Center, som overvåker venstreorienterte ideelle organisasjoner, har funnet at Soros-finansierte grupper hjalp til med å velge liberale påtalemyndigheter i byer som Philadelphia; Albuquerque, New Mexico; Jackson, Mississippi; og Austin, Texas, som alle hadde rekordhøye drapstall i 2021.

– George Soros kontrollerer alle strafferettssystem i demokratiske byer. Du vet hvorfor? sa Fox News-bidragsyter Leo Terrell med henvisning til Soros’ WSJ-kronikk. Fordi han gir pengene til George Gascon, til Alvin Bragg, til Kim Fox. Han gir dem penger til å drive distriksadvokatkontoret sitt.

Demokratiske politikere snur ryggen til kriminalitet fordi de tar sin marsjordre fra George Soros. Alle statsadvokater i Demokratiske byer er kontrollert av George Soros.

Mellomvalget i 2022

Kriminalitet var en av de viktigste sakene for mange velgere i mellomvalget, men likevel vant flere statsadvokater støttet av Soros – som toppet listen av pengedonorer med 128,5 millioner dollar, nesten dobbelt så mye som noen annen person. Det er nesten umulig å finne ut hva den svimlende summen har gått til – men også denne gangen var det fokus på lokale valg for statsadvokater, som ofte er dårlig finansiert og oversett i nasjonale valg.

Det rapporteres at flere statsadvokater som har blitt stemplet som soft-on-crime i byer som Dallas og Houston, gjorde det bedre enn forventet i mellomvalget.

I Iowa mottok demokraten Kimberly Graham 300.000 dollar og slo den republikanske forsvarsadvokaten Allan Richards med nesten 14 prosentpoeng. Kandidaten Jackie Sortis i Maine fikk det samme beløpet og slo sittende distriktadvokat Jonathan Sahrbeck. I Texas brukte Soros hundretusener i siste øyeblikk for å støtte to statsadvokater som han tidligere har hjulpet med å komme til makten. De Republikanske kandidatene hadde ikke en sjanse, og en av dem, Faith Johnson, tapte med 20 prosentpoeng.

Kjede­melding om korona og Soros er et lappeteppe av faktafeil

Faktasjekkere i Faktisk.no skrev følgende i 2020:

– En kjedemelding som spres i sosiale medier er en salig blanding av faktafeil og konspirasjonsteorier om vaksiner, legemiddelselskaper, koronaviruset og George Soros.

Jeg oppfordrer Faktisk.no til å faktasjekke informasjonen i denne artikkelen, selv om jeg tviler på at de vil gjøre det. Han er et yndet hatobjekt, skriver de, nesten på gråten. Mannen som har brukt milliarder på gode formål:

– De har laget en ganske grotesk karikatur av den virkelige George Soros, en mann som har brukt milliarder på det mange vil se på som gode formål – menneskerettighetsorganisasjoner, flyktningers rettigheter, demokratiutvikling og folkehelse, sier journalist og forfatter Kent Werne til Källkritikbyrån.

– Werne har blant annet skrevet boken «Allt är en konspiration».

LELDF Original Research: Justice for Sale 

Soros doubles down, says he will continue to back liberal prosecutors (The National Desk – bare tilgjengelig via VPN til USA)

Living Room Pundit’s Guide to Soros District Attorneys (Capital research Centre)

The Daily Signal: How Soros-Backed Prosecutors Are Making Cities More Dangerous

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som e-bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.