– Nordland politidistrikt desinformerer når de påstår at innvandrerne som er siktet for gruppevoldtekt i Vesterålen, er nordlendinger, sier Per-Willy Amundsen (FrP).

Politiet på Sortland har gått kraftig ut mot det de omtaler som ryktespredning etter voldtekten i Sortland kommune for en uke siden. Politiet er selv svært påholden med informasjon om alt som har med saken og etterforskningen av den å gjøre.

– De har særdeles dårlige argumenter, og de villeder offentligheten ved å spre desinformasjon. Jeg aksepterer det ikke lenger, det må bli slutt på dette! tordner justiskomiteens leder Per-Willy Amundsen.

Nektet å svare

Politistasjonssjef Bjørn Følstad Larsen nektet onsdag å besvare spørsmål om de siktedes statsborgerskap. Tidligere hadde  politiet kommunisert i en pressemelding at de siktede «har tilhørighet i Nordland».

Lørdag kunne Document avsløre at samtlige fire siktede har tilhørighet til et sted som ligger 5.000 kilometer fra Nordland: Afghanistan.

Amundsen ble såpass irritert over politiets kommunikasjon i voldtektssaken at han fredag stilte et spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl:

Hva mener statsråden om at politiet omtaler innvandrere siktet for seksuelt overgrep som personer med «tilhørighet i Nordland», og vil hun instruere Nordland politidistrikt om å beklage at de sprer desinformasjon, samt at politiet ikke skal holde tilbake informasjon om kriminalitet begått av innvandrere?

Amundsen viser til politidistriktets formulering om at «Mennene er i 20-årene og har tilhørighet i Nordland.»

Saken er gjengitt i en rekke medier, herunder VG og NRK, som alle benytter sitatet fra politiet, uten å korrigere det som åpenbart er desinformasjon: det faktum at dette overhodet ikke er nordlendinger, men innvandrere.

FrPs justispolitiske talsmann begrunner videre sitt spørsmål:

Spørsmålsstiller har over tid sett en utvikling hvor politiet, godt hjulpet av media, unnlater å opplyse om at siktede personer har innvandrerbakgrunn. Oslo politidistrikt har dertil sluttet å gå ut med informasjon om overfallsvoldtekter, etter at det viste seg at alle som var anmeldt i løpet av en treårsperiode, var av ikke-vestlig bakgrunn. Tilsvarende ser vi at domstolene ofte legger ned referatforbud og prøver å kaste ut media når unge voldtektsmenn og hypervoldelige knivmenn må møte i retten. Dette er en svært beklagelig utvikling som ikke bidrar til å opplyse offentligheten og dermed legger lokk på en viktig samfunnsdebatt om sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet.

Det etterlyses derfor at justisministeren instruerer politiet om å gå ut med informasjon om siktede personer har innvandrerbakgrunn.

Tausheten ligger som et vått ullteppe over voldtekten i Vesterålen

Tabu å snakke om innvandring og kriminalitet

Det er tabu å snakke om sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet, fastslår Amundsen overfor Document.

– Vi har over tid sett en utvikling der informasjon om kriminalitet begått av folk med innvandrerbakgrunn, undertrykkes og holdes tilbake, både av politiet og av pressen. Dette er svært problematisk, fordi det hindrer en fri debatt om viktige samfunnsspørsmål. Vi vet det er en sammenheng mellom innvandring og kriminalitet, men det er tabu å snakke om. Det er jeg rett og slett lei av. Et opplyst samfunn, et opplyst demokrati er avhengig av fri debatt. Oppskriften på dårlige beslutninger er at man undertrykker vesentlig informasjon. Det er der vi er nå, og det kan jeg ikke akseptere.

– Kan det at man holder tilbake informasjon føre til økt mistillit mot politiet, domstolene og andre myndigheter?

– Det er jo åpenbart! Det undergraver respekten for myndighetene; for politiet, for domstolene, for samfunnet! Tilliten som dette samfunnet er tuftet på, som er helt fundamental for at Norge har blitt et vellykket demokrati, er jo blant annet den åpenheten vi har hatt, og som nå undertrykkes. Det er en farlig utvikling, det er en samfunnsnedbrytende utvikling, som i verste fall også svekker demokratiet. For hvordan kan vi som politikere fatte riktige beslutninger hvis vi ikke får tilgang på informasjon, hvis informasjon undertrykkes og vi ikke får en åpen og fri debatt. Dette er oppskriften på dårlige beslutninger, konstaterer stortingsrepresentanten.

– Bevisst feilinformasjon

– Politistasjonssjef Følstad Larsen ville ikke svare Document da vi spurte om de siktedes statsborgerskap, og begrunnet det med at det ikke hadde betydning for saken. Bør politiet ta hensyn til at offentligheten har behov for informasjon?

– Åpenbart. Det er selvsagt en oppgave som ligger på politiet. All informasjon som ikke er til hinder for etterforskningen, bør de kunne gå ut med. Det er vanskelig å se at det skulle være et problem for etterforskningen at de forteller om siktedes innvandrerbakgrunn eller statsborgerskap. At de ikke går ut med slik informasjon, er nå én ting, men det som gjør saken enda verre, er det at man bevisst feilinformerer. Når Nordland politidistrikt i en pressemelding sier at dette dreier seg om personer med tilhørighet i Nordland, så er det direkte feil! Det er desinformasjon! Det er jo ikke riktig at dette er nordlendinger, her snakker vi om folk som har innvandret til kongeriket, de kan ikke omtales som personer som har tilhørighet til Nordland, fastslår Amundsen, som representerer nabofylket Troms på Stortinget.

– Politiet har sagt at man er opptatt av å begrense spredningen av rykter. Hvilken effekt har det på det offentlige ordskiftet at man legger lokk på nesten all informasjon?

– Da oppnår man det stikk motsatte. Jo mindre informasjon du går ut med, dess mer trives ryktene – her er det en selvfølgelig sammenheng. Politiet slår seg selv på kjeften. Jo mer politiet uttaler seg i denne saken, jo lenger utpå myra havner de. De har særdeles dårlige argumenter, og de villeder offentligheten ved å spre desinformasjon.

Pressens rolle

– Jeg aksepterer ikke dette lenger, det må bli slutt på det! Nordland politidistrikt bør beklage offentlig at man desinformerer offentligheten og media. Og så må media snart begynne å forstå sin egen, viktige rolle som vaktbikkje overfor myndighetene, og ikke som servile logrere. Her er det mange som bør gå i seg selv, sier Per-Willy Amundsen.

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.