Åpen og tydelig kommunikasjon er svært viktig for folks tillit til politiet, sier justisminister Emilie Enger Mehl etter kritikken mot politiets taushet om voldtektssiktedes bakgrunn.

Hun vil imidlertid ikke hverken be politiet beklage desinformasjon eller pålegge etaten å informere bedre.

Politiet på Sortland er svært sparsom med informasjon om saken og etterforskningen. Politistasjonssjef Bjørn Følstad Larsen nektet å svare da Document spurte om de siktedes statsborgerskap. Tidligere hadde politiet kommunisert i en pressemelding at de siktede «har tilhørighet i Nordland».

Document avslørte senere at samtlige fire siktede har innvandrerbakgrunn fra Afghanistan.

– Politiet desinformerer

Justiskomiteens leder Per-Willy Amundsen (Frp) reagerte skarpt på det han oppfattet som direkte desinformasjon.

– Nordland politidistrikt desinformerer når de påstår at innvandrerne som er siktet for gruppevoldtekt i Vesterålen, er nordlendinger. De de villeder offentligheten ved å spre desinformasjon. Jeg aksepterer det ikke lenger, det må bli slutt på dette! sa justiskomiteens leder til Document i forrige uke.

Amundsen stilte et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl om politiets kommunikasjon i voldtektssaken:

Hva mener statsråden om at politiet omtaler innvandrere siktet for seksuelt overgrep som personer med «tilhørighet i Nordland», og vil hun instruere Nordland politidistrikt om å beklage at de sprer desinformasjon, samt at politiet ikke skal holde tilbake informasjon om kriminalitet begått av innvandrere?

– Åpen kommunikasjon svært viktig

Fredag fikk han svar fra justisministeren.

 Åpen, tydelig og målrettet kommunikasjon er en svært viktig forutsetning for å oppnå den tilliten i befolkningen som politiet er avhengig av for å skape trygghet, lov og orden i samfunnet.

Deretter tar Enger Mehl en rekke forbehold.

Før politiet informerer offentlig i en enkeltstående sak, er det imidlertid en rekke hensyn som må vurderes. Tidlig i etterforskningen vet de ofte ikke hva som har skjedd. Da må politiet veie behovet om informasjon til publikum opp mot hvor mye kunnskap de har, personvern for de involverte og mulig belastning for fornærmede.

Justisministeren viser til generelle regler i blant annet politiregisterforskriften, hvor det blant annet står at «opplysninger kan utleveres til allmennheten i straffesak i en refererende og nøktern form uten vurderende kommentarer. Slike opplysninger skal medvirke til en saklig og nøktern reportasje og omtale i massemedia om straffeforfølgning og behandling av straffesaker.»

 Videre skal informasjonen bidra til å korrigere uriktigheter eller usanne rykter og opplysninger som er egnet til å skade omdømmet til personer, institusjoner, virksomheter og andre eller for å skape nødvendig balanse i en omtale. Informasjon til publikum kan også benyttes for å advare mot fare og for å oppklare lovbrudd.

– Svaret er ikke relevant

Stortingsrepresentant Amundsen er skuffet over justisministerens svar.

– Jeg klarer ikke å se at hennes svar er relevant. Hun svarer overhodet ikke på kjernen i spørsmålet; om det var riktig av politiet å ikke omtale de siktedes bakgrunn, men tvert imot hevde at de «har tilhørighet i Nordland».

Det er skuffende, men ikke overraskende, og nok et eksempel på at justisministeren ikke tar grep, mener Amundsen.

Han forteller at Fremskrittspartiet sendte et presseskriv til alle lokalmedier i Nordland, Troms og Finnmark om saken, hvor partiet ba politiet beklage feilinformasjonen. Kun ett medium omtalte saken, Bodø Nu.

Søndag kveld har riktig nok Bladet Vesterålen omtalt Amundsens spørsmål til ministeren.

Det er underlig, for dette er en sak som virkelig har engasjert folk i store deler av Nord-Norge, konstaterer Amundsen.

– Politiet har jo spredd falske nyheter. Slikt pleier jo mediene ellers være svært opptatt av, sier Amundsen lakonisk.

– Man burde kanskje prøvd å få engasjert Faktisk.no til å se på saken, legger han til med en liten latter.

Skader tilliten til politiet

– Jeg mener at vi har et godt politi i Norge, og er opptatt av å skryte av det hver gang det byr seg en anledning, men det er klart at saker som denne skader politiet, og det er det som bekymrer meg.

– Det skader tilliten?

– Ja, det skader folks tillit til politiet, en tillit som har vært veldig høy. Men hvis folk opplever at politiet underslår informasjon, som fremstår politisk motivert, så er det dypt beklagelig.

– Hvor viktig er tillit til statlige etater som politiet i et samfunn som vårt?

– Helt avgjørende. Det er er et av adelsmerkene ved samfunnet vårt; at vi har tillit til hverandre og til myndighetene. Dette er åpenbart en sentral verdi for det norske samfunnet. En verdi som selvsagt utfordres av høy innvandring, uavhengig av hvorvidt myndighetene nøytralt formidler informasjon, for det handler om tillit mellom folkegrupper.

– Dette er en ting som burde bekymre oss veldig mye. Det er ingen selvfølge at den tilliten skal forbli høy, det må man jobbe for hver eneste dag, understreker Per-Willy Amundsen.

 

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.