Per-Willy Amundsen ( FrP). Foto: Terje Pedersen / NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) varsler fortsatt tøff økonomi for politiet i 2024, og kan ikke love mer penger. Høyre og FrP er bekymret.

Politiet står overfor stadig større og mer krevende oppgaver, ikke minst knyttet til voldsbølgen i landet.

Document omtalte tidligere i dag dem markante økningen i ungdomsvolden, og det er bare en av de utfordringene politiet må bruke sine allerede pressede resurser på.

Regjeringen innrømmer at politiet per i dag ikke får nok midler, men kan like lover mer med det første.

– Den økonomiske situasjonen i politiet er krevende. Det er regjeringen veldig klar over. Jeg har forståelse for at det oppleves som veldig vanskelig ute i politiet, og særlig for de som står i førstelinjen, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun ble grillet om politiets økonomi i Stortinget onsdag.

NTB-Marius Helge Larsen melder om saken.

Justisministeren innrømmet at den økonomiske situasjonen i politiet også kommer til å være tøff i 2024.

– Vi må ta dette på alvor og ta det med videre i budsjettarbeidet, sa Mehl.

Det er uklart hva det innebærer at dette “tas på alvor”, så lenge det ikke spesifiseres i form av økte bevilgninger.

FrP: – En dramatisk situasjon

FrPs Per-Willy Amundsen krever umiddelbare grep i den situasjonen alle nå kan se i samfunnet.

– Det er en dramatisk situasjon. En ekstraordinær situasjon, krever ekstraordinære handlinger. Derfor vil jeg utfordre justisministeren på om hun vil gi signaler til politiet om at de kan overskride sine budsjetter, sånn at de kan fylle på penger som er helt strengt tatt nødvendig, sa han.

Svaret fra justisministeren var kontant:

– Nei! Politiet må som alle andre forholde seg til de budsjettmessige føringene som Stortinget vedtar. Vi vedtok et budsjett i desember 2023 som politiet må forholde seg til, sa Mehl.

– Kan ikke bruke uendelig med penger

Justisministeren forklarer at politiet rammes av såkalt dyrtid, høye strømpriser og prisvekst, i likhet med andre deler av samfunnet.

Samtidig viser hun til at politiet er blitt kompensert ekstra for prisvekst, og at det ble gitt 734 millioner kroner ekstra til politiet i nysalderingen av budsjettet før jul.

Hun kaller faktisk politiet for en «budsjettvinner» i 2024, selv om det er uklart om særlig mange i etaten selv opplever det slik.

– Politiet har blitt høyt prioritert sammenlignet med andre sektorer. Politi og beredskap er så viktig i den tiden vi er i, og derfor har vi brukt ekstra penger på politi, forsvar trygghet og beredskap, sier Mehl til NTB.

Mehl bruker krigen i Ukraina til å forklare hvorfor norsk politi får mindre penger, en sammenheng som ikke vil være like åpenbar for alle:

– Det er ikke bevisst politikk fra min side at Russland gikk til krig mot Ukraina. Den bevisste politikken handler om å få kontroll på inflasjonen og hindre at renten skyter i været. Derfor kan vi ikke bruke uendelig med penger.

Kutt i forebygging

Den stramme økonomien i politiet har allerede fått konsekvenser.

Høyres Ingunn Foss trakk i Stortinget fram flere eksempler på at politidistrikt har kuttet i det forebyggende arbeidet mot ungdomskriminalitet for å spare penger.

Dette skjer samtidig som ungdomskriminaliteten har økt kraftig flere steder, se artikkel under.

– Det er helt avgjørende at politiet har ressurser nok til å håndtere denne kriminaliteten. Og enda viktigere at vi kan forebygge og hindre at så unge mennesker blir kriminelle, sier Foss.

– Forebygging er politiets viktigste strategi. Så selvfølgelig ser jeg med stort alvor på det, svarte Mehl.

Hun viste også til at regjeringen har tatt grep på feltet, blant annet med endringer i ungdomsstraff.

Les også: 

Kraftig økning i ungdomsvold i fjor, politidirektøren er bekymret

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.