Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl er bekymret for de høye drapstallene her i landet. Bare i årets første dager har politiet startet etterforskning av fem drapssaker.

Det er rapportert om hele fem drapssaker, med til sammen seks ofre, her i landet i starten av 2024.

Politiet har nå hendene fulle med å etterforske de stadig nye, alvorlige sakene de får på bordet.

I så nær som alle de nevnte sakene kan være tilfeller av vold i nære relasjoner og partnerdrap, melder NTB.

En slik utvikling gjør inntrykk, og justisministeren uttaler seg:

– Drapene vi har sett i det siste, går innpå oss alle, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en epost til NTB.

– For mange opplever vold fra noen som står dem nær. Dette er et samfunnsproblem og en viktig kamp for regjeringen, sier Mehl.

Mehl viser til at regjeringen rett før jul la en omfattende opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn,  og vold i nære relasjoner. Hun sier videre at det i årets statsbudsjett er satt av 100 millioner kroner til å følge opp tiltakene i planen.

Mehl sier til NTB at omvendt voldsalarm i for liten utstrekning brukes som et verktøy:

– Det betyr at byrden legges på offeret og ikke voldsutøver. Regjeringen ønsker å skjerme dem som blir utsatt for vold og fremmet derfor en lovendring for Stortinget. Denne ble vedtatt før jul. Nå jobber Justisdepartementet for at lovendringen skal tre i kraft, raskt, skriver hun.

Mehl kommer til slutt med en oppfordring til dem som er utsatt for vold:

– Det er aldri din feil. Det er alltid hjelp å få. Enten det gjelder deg selv, eller om du tror andre er i en vanskelig situasjon. Ta kontakt med politi og krisesentre. Du kan ringe Vold- og overgrepslinjen hele døgnet anonymt, sier Mehl.

Som de fleste av sine politiske kolleger, og som sine forgjengere i justisministerstolen, unngår Mehl å komme inn på grunnleggende årsaker til en slik utvikling.

I politikken «løses» det meste, også på kriminalfeltet, ved å flytte over noen kroner til andre budsjettposter. Da har man gjort sitt.

 Bestill den i dag: 

Kjøp Jean Amérys bok her

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.