Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Amanda P. Giske / NTB

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil gå grundig igjennom den økonomiske situasjonen i politiet. Hun lurer på hvor pengene blir av i etaten.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ber om gjennomgang av budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet, som følge av merforbruket i fjor.

Hun mener det stadig gis økte bevilgninger til etaten, men at resultatene ser ut til å utebli. Nå vil hun ha svar på hvorfor ikke mer penger gir et bedre politi.

– Regjeringen har gjentatte ganger bevilget store økninger til politiet, men likevel kommer det stadig på nye kostnader som spiser av penger som er ment for førstelinjen og drift ute i distrikter og særorgan, sier Mehl til Politiforum.

NTB melder om saken.

Det er ikke småpenger som gis til politiet.

Politietaten har et samlet budsjett på over 23 milliarder kroner, det er til sammenligning ca. en fjerdedel av  forsvarsbudsjettet.

Men dette er likevel for lite til politiet. Før nyttår så Justisdepartementet seg nødt til å ta regningen på over 700 millioner kroner for å unngå at politiet gikk inn i det nye året med røde tall.

Justisministeren mener det må prioriteres bedre i etaten.

Til Politiforum omtaler Mehl budsjettøkningen i 2023 som en viktig prioritering, men samtidig håper hun at en områdegjennomgang vil kunne gi bedre beslutningsgrunnlag for hva som skal prioriteres fremover.

I gjennomgangen skal det blant annet gis informasjon om budsjettutviklingen i politiet, vurderes om politiet er hardere rammet av prisendringer enn andre etater, og det skal vurderes om de tildelte midlene benyttes i tråd med føringene.

I en tid der mediene stadig rapporter om vold og annen kriminalitet, er det en stor forventning fra befolkningen om et politi som klarer å beskytte samfunnet. Da må midlene brukes optimalt.

Bestill fra Document i dag:

Kjøp Jean Amérys bok!

Kjøp flere gode bøker fra Document!

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.