– Det er trist å se at politiet underslår alvorligheten i saken, underspiller hva som faktisk skjedde, samtidig som man overhodet ikke vil omtale at dette er personer med innvandrerbakgrunn, sier Per Willy Amundsen. Han krever nå svar fra justisminister Jøran Kallmyr om politiets manglende informasjon. Foto: Berit Roald og Gorm Kallestad / NTB Scanpix.

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) krever svar fra justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om politiets informasjonshåndtering etter den grove volden på Haugerud 1. nyttårsdag.

Den tidligere justisministeren er svært kritisk til at det gikk nesten en uke før oslo politidistrikt informerte om overfallet på Haugerud. Han er også kritisk til det han mener er politiets forsøk på å underspille sakens alvor.

Amundsen har i dag sendt følgende spørsmål til justisministeren:

Vil statsråden påse at politiet overholder opplysningsplikten overfor offentligheten, også med større åpenhet enn i dag, for eksempel ved å opplyse om kriminelles eventuelle innvandrerbakgrunn, og vil statsråden stille seg bak Oslopolitiets omtale av grov vold som en «helt ordinær voldshendelse»?

Stortingsrepresentanten er rystet over saken der to menn i 40- og 50-årene ble angrepet og stygt mishandlet av en gjeng ungdommer på Haugerud.

– Det er en forferdelig sak, dette handler om folks trygghet. Da er det er trist å se at politiet underslår alvoret i saken, underspiller hva som faktisk skjedde, samtidig som man overhodet ikke vil omtale at dette er personer med innvandrerbakgrunn. Saken understreker at politiet åpenbart har blitt svært politisk korrekt. Det er ikke bra for politiet, det tjener ikke politiet, sier Per-Willy Amundsen til Document.

Amundsen understreker at det er ledelsen i Oslo politidistrikt han snakker om, ikke politifolk på gaten og på gulvet.

– Hvilke konsekvenser kan det få når politiet unnlater å informere i en såpass alvorlig sak som dette?

– Det bryter ned tilliten til institusjonene, tilliten til samfunnet, og i ytterste konsekvens tilliten til politikerne og det politiske systemet, fordi folk oppfatter seg ført bak lyset. Man oppfatter at politiet prøver å styre informasjonen ut fra politiske perferanser og mål. Det er særdeles uklokt. Det vil slå tilbake på de som gjør det, så det er svært uklokt av politiledelsen å holde på på det viset. Derfor mener jeg at det må gripes inn politisk.

Amundsen viser til at da han var justisminister hadde han flere samtaler med politimesteren i Oslo om viktigheten av åpenhet. Det er åpenhet som til syvende og sist skaper grunnlag for tillit fra innbyggerne, tillit til at politiet gjør jobben sin, sier stortingsrepresentanten.

– Politiet hadde nok ikke tenkt å si noe om denne saken i det hele tatt. Så blir de presset til det av oppmerksomheten saken får i sosiale medier. Og så gjør de disse fatale feilene, omtaler saken på denne ukloke måten. Det er ikke troverdig, rett og slett.

Per-Willy Amundsens utdyping av spørsmålet til justisministeren:

Natt til 1. januar fant det sted en rå voldsutøvelse på Haugerud i Oslo der to menn i 40- og 50-årsalderen ble overfalt av en gjeng (av ukjent antall, alder og bakgrunn). Den ene av de overfalte fikk blant annet skåret opp det ene øret (fra helix til lobus).

Politiledelsen gikk ikke ut med noe informasjon om hendelsen, noe de typisk gjør via Twitter. Hendelsen ble avslørt via en Facebookgruppe for beboere på Haugerud/Trosterud.

Oslopolitiets kommunikasjonsavdeling uttalte seg om saken først seks dager etter hendelsen, og da hadde det versert en rekke rykter om saken i sosiale og alternative medier.

Politiets versjon er at hendelsen er å betrakte som en «helt ordinær voldshendelse» (VG 6. januar), uten at informasjon fra politiet gir noe grunnlag for å kunne ta stilling til en slik påstand.

Samtidig som det fremkommer at saken er under etterforskning, fremmer kommunikasjonsrådgiveren tilnærmet en konklusjon om at det er snakk om fem involverte. Det fremstår uklart hvem som er offer og gjerningsmenn, da tre som politiet har identifisert hevdet seg overfalt av de to mennene som politiet allerede hadde observert og konstatert alvorlig skadet.

Samtidig med at det skapes et uklart bilde av hva som har skjedd, opplyser politiet at «begge parter» er «kjenninger av politiet», uten at det fremkommer hva dette innebærer.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!