– Det må være nulltoleranse for trusler og vold mot pressen. Det er av grunnleggende betydning at vi sikrer vår frie og uavhengige presse, sier justisminister Emilie Mehl.

– Jeg er glad for den klare, prinsipielle støtten til pressefriheten, sier justiskomiteens leder Per-Willy Amundsen (Frp) til Document.

Justisministerens uttalelse var svar på et spørsmål fra Amundsen:

– Hva vil statsråden gjøre for å besørge at politiet prioriterer etterforskning av saker om angrep på pressen?

Bakgrunnen for Amundsens spørsmål var angrepet på Documents reporter Øyvind Thuestad 16. november. Den tidligere justisministeren poengterte at «en fri og uavhengig presse er en grunnstein i det liberale demokratiet. Det er derfor viktig at vi som samfunn har nulltoleranse overfor angrep på den frie presse. Følgelig bør det være en høyt prioritert oppgave for politiet å etterforske anmeldelser som gjelder angrep på pressen og dens representanter.»

Hvorfor går Rustams venner til voldelig angrep på en journalist?

Svaret fra justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) in extenso:

Det må være nulltoleranse for trusler og vold mot representanter for pressen i Norge. Det er av grunnleggende betydning at vi sikrer vår frie og uavhengige presse.

Det overordnede ansvaret for straffesaksbehandlingen i politiet og i påtalemyndigheten ligger til riksadvokaten. Riksadvokaten fastsetter årlig hvilke sakstyper som er prioritert ved etterforsking av straffesaker i politiet. Riksadvokaten har gjennom sitt årlige rundskriv om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen instruert påtalemyndigheten om å bidra til å sikre en fri og uavhengig presse ved å sørge for adekvat etterforsking og nedleggelse av tilstrekkelig strenge påstander for domstolene ved trusler eller vold mot representanter for pressen.

Rettspraksis viser at saker der en journalist eller redaktør har mottatt straffbare trusler på grunn av sin yrkesutøvelse behandles med stort alvor i rettsvesenet. Høyesterett har uttalt at vernet av pressens samfunnskritiske funksjon må sikres ved strenge reaksjoner ved volds- eller trusselepisoder mot journalister.

Amundsen sier han tar for gitt at Riksadvokaten noterer seg det Mehl sier om nulltoleranse  for trusler og vold mot pressen.

 

Kjøp bokpakke med «Hypermoral» og «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.