Angrepet på Document-journalist Øyvind Thuestad får nå et etterspill i Stortinget, hvor justisminister Emilie Mehl (Sp) må svare om politiets arbeid med angrep på pressen.

– Det er svært viktig at dette blir tatt på alvor. Angrep på pressefriheten er angrep på demokratiet, sier lederen av Stortingets justiskomité Per-Willy Amundsen (Frp) til Document.

Amundsen har stilt følgende spørsmål til justis- og beredskapsministeren:

Hva vil statsråden gjøre for å besørge at politiet prioriterer etterforskning av saker om angrep på pressen?

I sin utdyping av spørsmålet viser Amundsen til angrepet på Documents reporter 16. november, og understreker at «en fri og uavhengig presse er en grunnstein i det liberale demokratiet. Det er derfor viktig at vi som samfunn har nulltoleranse overfor angrep på den frie presse. Følgelig bør det være en høyt prioritert oppgave for politiet å etterforske anmeldelser som gjelder angrep på pressen og dens representanter.»

Den tidligere justisministeren viser til fagbladet Journalistens omtale av saken, men synes det er påfallende stille i de store mediene.

– Jeg er redd det kan skyldes at det er en journalist fra såkalt «alternativmedia» som ble angrepet. Det er vanskelig å se for seg en slik taushet dersom det hadde vært en representant fra de etablerte mediene som ble angrepet.

– Det er påfallende hvor ivrige norske medier er i å omtale forfølgelse og vold mot pressen i andre land, samtidig som de tier om denne saken fra deres eget land, sier Amundsen.

Lederen av justiskomiteen etterlyser en prinsipiell holdning fra mediene.

– Denne gangen var det en journalist fra Document, neste gang kan det være en fra de store mediene. Dersom man av politiske grunner ser gjennom fingrene med et angrep på en journalist, er vi på ville veier. Angrep på pressefriheten må slås like hard ned på uansett om den redaksjonelle medarbeideren som blir angrepet kommer fra Klassekampen eller Document.

– Mediene må passe seg, så de ikke med sin taushet sender et signal til de kriminelle miljøene om at det er fritt frem å angripe visse journalister, fra visse medier, understreker Amundsen.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.