Aktivister som vil skade og ødelegge landets nasjonalskatter får god motivasjon av NTB og andre medier som sprer deres budskap, mener leder av justiskomiteen Per-Willy Amundsen (FrP).

I en pressemelding etter vandaliseringen av Monolitten skriver Amundsen at FrP mener at NTB tjener saken til den ekstreme klimagruppa «Stopp oljeletinga» ved å sitere ukritisk fra organisasjonens pressemelding, og formidle ordrett det budskapet organisasjonen satte seg som mål å få ut til publikum.

– Disse vandalene har en strategi om å skade våre fremste nasjonalskatter, for å kunne fremme sitt budskap. Da burde mediene, med NTB i spissen, forstå at når de bidrar til å formidle organisasjonens primære budskap, gir man dem både incentiv og motivasjon til å fortsette å ødelegge uerstattelige nasjonalskatter i fremtiden, sier Amundsen.

Vanligvis er norske medier i Norge svært aktsomme mot å la seg bruke av organisasjoner som begår ulovlige aktiviteter, og som ønsker eksponering i media.

Men i denne saken velger NTB og andre nasjonale medier  å gi en ekstremistisk og udemokratisk klimaorganisasjon nøyaktig den type oppmerksomhet de ønsker seg. Hvorfor det er slik kan man bare spekulere i, mener Amundsen.

– Dersom samfunnet ikke ønsker å oppmuntre til vandalisme, så må organisasjoner som bedriver selvtekt ikke få oppmerksomheten de ønsker seg. Aksjonistene vil ikke ha noen grunn til å ødelegge våre felles nasjonalskatter, dersom de vet at de aldri vil få noen form for oppmerksomhet for sine budskap.

Medienes formidling av aksjonene, samt politiets tilsynelatende milde fremtoning, gjør at denne type hærverk kun vil fortsette.

– Jeg registrerer at politiet og påtalemyndigheten langt ifra har tatt i bruk hele spekteret av virkemidler de har, for å kunne sette disse kriminelle ut av spill. Jeg håper de har en klar tanke bak det. For man må respektere lover og regler, og man må etterforske og eventuelt straffeforfølge denne type skadeverk, spesielt når vi snakker om mennesker som er villige til å bruke udemokratiske metoder.

Klima-pøbler har tilgriset Monolitten i Vigelandsparken

Siden aksjonistene er helt avhengige av medias oppmerksomhet, mener FrP at mediene har et klart ansvar. Siden mediene opptrer som talerør for slike aksjoner, så mener Amundsen mediene «langt på vei er moralsk medskyldige i at slike ulovlige aksjoner øker i frekvens».

Amundsen er tydelig på at hverken han eller FrP på noen måte ønsker å sensurere medier.

– Det er et hav av forskjell mellom objektivt å rapportere om viktige hendelser, og det å gi udemokratiske organisasjoner med et kriminelt tilsnitt, god PR. Jeg mener mediene ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag med denne form for eksponering, sier Amundsen.

Document stilte Amundsen noen utfyllende spørsmål, blant annet om hva slags straff slike ekstrem aktivister bør møtes med.

Amundsen understreket først at media ikke bør rapportere om slike aksjoner på en måte som gir organisasjoner eksponering, slik at de får frem sitt primære budskap. På spørsmålet om straffenivå svarte lederen av Stortingets justiskomité slik:

– Vi har en strafferamme på opp til 15 års fengsel for grovt skadeverk på gjenstander av betydelig historisk eller nasjonal verdi.

– Hvordan påtalemyndighet og domstolene forvalter denne muligheten må være opp til dem, etter våre demokratiske spilleregler.  Men det kan være klokt å vurdere å øke strafferammen på denne type vandalisme og ødeleggelse.

Les også:

Klimamobben fremstår som en ekkel kult fra øvre middelklasseVi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.