En transseksuell mann spiller Jesus som transkvinne i mektige Hamardomen søndag 4. september. Deretter i Elverum kirke og Sand kirke. Mange kristne er rystet, men Hamar-biskop Solveig Fiske, er begeistret. Selv om hån av kristendom sannsynligvis bryter kirkens egne regler for kirkebruk.

Det er Espen Benestad, eller Esben Esther Pirelli Benestad som han kaller seg som trans-misjonær, som har tittelrollen i forestillingen Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning. Mange kristne har reagert på både framstillingen av Jesus, og på at denne teateroppsetningen skal spilles i ærverdige Hamardomen. Det vil si i en vigslet kirke bestående av både ruinen av gamle Hamar domkirke fra 1152, og vernebygget i glass rundt domkirkeruinen.

Kristne i bønnenettverket på Hamar har i flere dager gått bønnevandringer rundt Hamar med håp om at skuespillet med Jesus som transperson skal stoppes.

Forsøkte å stoppe stykket

– Det er Guds ære som står på spill! Gud lar seg ikke spotte, sa Inger Johanne Jedida Aanje til de frammøtte da avisen Dagen rapporterte fra en av bønnevandringene.
Aanje er en del av kvinnegruppa Kongsdøtrene. De møtte biskopen i Hamar tidligere denne måneden i et forsøk på å stoppe oppsetningen, skrev Dagen.

Men kristnes kritikk av bruken av kirkene og framstillingen av Jesus gjorde ikke inntrykk på biskop Solveig Fiske. Hamar-biskopen var tvert imot så begeistret for hele prosjektet at hun skrev en takk til arrangør Teater Innlandet for oppsetningen.

Begeistret biskop og sogneprest

«Forestillingen Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning vil utdype bildet av Kristus, og utfordre ideene til den som ser forestillingen. Jeg ønsker Teater Innlandet til lykke med en viktig forestilling!» Mener altså biskop Fiske, som har fått sin hyllest til Jesus som trans publisert i flere aviser.

Kvinnenettverket «Kongsdøtrene» i Hamar, har altså reagert kraftig på at stykket settes opp i vigslete kirkerom. Men også Elverums sokneprest Thomas Tinglum gir i likhet med Hamars biskop, full støtte. I et innlegg på Facebook uttrykker han begeistring over at stykket settes opp i kirken hans, og ønsker alle vel møtt.
– Spennende greier altså! Premieren er for lengst utsolgt, skriver sokneprest Tinglum. Og som Thomas Prest:
– Tenk at dette kommer både til Sand kirke og Odalen der jeg har jobbet og der jeg bor, óg til Elverum kirke der jeg jobber nå! Dette blir veldig spennende! Vel møtt alle som en!

Bryter kirkens egne regler?

Det kan virke som verken biskopen i Hamar eller soknepresten i Elverum har lest kirkens egne regler for bruk av vigslede kirker tilhørende Den norske kirke. Der heter det i Kapittel 1, § 1 Formål at:

«Kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse.
Gjennom forkynnelse av Guds ord, forvaltning av sakramentene og annen kirkelig virksomhet, er kirken det sentrale samlingssted for menighetens gudstjenestlige og religiøse liv.»

Og videre i § 4. Generelle bestemmelser, blant annet:
«Kirkens formål er bestemmende for avgjørelser om bruk av kirken, jf. § 1.
Kirken med tilbehør skal behandles forsvarlig og med respekt.
Kirken kan ta all kunst, alle kunstformer og alle kunstuttrykk i bruk i kirkerommet med dets liturgiske inventar og utstyr, så sant det tjener det kristne budskap og lar kirkerommets særlige egenart komme til utfoldelse.
Kirken må ikke brukes til politisk møte eller virksomhet.
Kirken må ikke brukes til kommersielle formål.

Biskop, sokneprest og menighetsråd burde kanskje også sjekke Kapittel 3. om menighetsrådets utlån av kirken. Der heter det i § 7 at:
Til medlemmer av Den norske kirke kan menighetsrådet låne ut kirken til
a) gudstjenester,
b) oppbyggelige møter,
c) trosopplæring, diakoni, kirkemusikk,
d) stillhet, lystenning og bønn,
e) omvisning og turistbesøk,
f) konserter, utstillinger, og andre kirkelige og kulturelle arrangementer som faller inn under formålet i § 1 og som ikke strider mot §4 tredje til syvende ledd.

Altså til oppbyggelige møter, som ikke strider mot det  å behandle kirken forsvarlig og med respekt. Ikke det motsatte. Eventuelle kunstuttrykk skal altså tjener det kristne budskap. Ikke det motsatte. Kirken må ikke brukes til politisk møte eller virksomhet. Alt skal tvert imot være til Guds ære.

 Såkalt «skeiv» ideologi må i høyeste grad sies å være politisk. Å la et teater ha oppsetninger i kirker, må også sies å være kommersielle formål. Noe som heller ikke er lov. Og ikke minst: Kirkerommet skal ikke brukes av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn til utøvelse av deres tro eller religion.

En annen «religion»

At Pride/FRI-aktivismen står for en ideologi med nærmest religiøs tilnærming, er det noen som mener. Ikke minst KRF-politiker Truls Olufsen-Mehus. Det er ikke noe teologisk grunnlag for at skeiv teori skal inn i kirkerommet, sier han til avisen Norge I dag. Som spør om han vil kalle teaterstykket ren blasfemi:

– Det er i alle fall religiøst det som foregår, det er bare ikke kristent, sier Truls Olufsen-Mehus.

Også sjefsredaktør Vebjørn Selbekk i avisen Dagen er enig i at det er et «evangelium» som blir forsøkt spredd i disse tre kirkene, men dette «evangeliet» er ikke kristent.
Selbekk har sett en prøveforestilling og forteller at «Himmeldronningen» har egne versjoner av Bergprekenen, Fader Vår, Skapelsen, lignelser, og av nattverdens innstiftelsesord. Jesus har heller ingen guddommelig opprinnelse, det er ingen inkarnasjon, ingen jomfrufødsel, skriver Selbekk:

«I korsfestelses-scenen avviser Jesus bestemt at han dør for at syndene våre skal bli forsonet.
– Jeg kan ikke gjøre det. Deres synder er deres synder. Mine synder er mine. Og vi skal alle henge på våre kors.

En klarere fornektelse av sentrum i den kristne tro er det vel vanskelig å finne. Uten tilgivelse for syndene, uten forsoningen, uten Jesu frelsesverk er vi alle fortapt.»

Selbekk konkluderer med at Evangeliet etter Jesus, himmelens dronning er et mørkt stykke, uten gledesbudskap. Altså det motsatte av kristendommens budskap. Så hvorfor lar presteskapet med flere biskoper i spissen det fremføres «prekener» og «evangelier» som er det motsatte av det kristne budskapet?

Svært mange av dem lar også Pride- og Fri-bevegelsen arrangere såkalte «regnbuemesser» i kirkene. Det er det ingen grunn til, såfremt hensikten ikke er å lage messe for en annen «religion», ettersom hvem som helst er velkomne til vanlige gudstjeneste. Om det var Guds ord som var ønskelig. 

Pirelli Benestad er ifølge Wikipedia født 3. mai 1949. Han er altså en 73-åring som spiller «transen og himmeldronningen» Jesus, som døde da han var ca 33 år.

Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning er støttet av blant annet Fritt Ord, Skeivt kulturår (Kulturrådet), og Den norske kirke.

Lenker:

Domkirkeruinene er restene av Hamars middelalderdomkirke, som var sete for Hamar bispedømme fra 1152 til reformasjonen. De ble i 1998 bygget inn i et vernebygg av glass, som er vigslet som kirke. https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Domkirkeruinene_p%C3%A5_Hamar

De bibelske fortellingene er blant de eldste og sterkeste vi har. Men i dette evangeliet er Jesus trans. Skriver Teater Innlandet, som setter opp Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning. https://www.teaterinnlandet.no/evangeliet-etter-jesus-himmelens-dronning/

I sju dager skal de gå bønnevandring rundt Hamar. Den sjuende dagen går de runden hele sju ganger. Det gjør de på skift helt fra klokken tre om natten til midnatt. Inspirasjonen kommer fra Bibelens fortelling i Josva 6. https://www.dagen.no/nyheter/gar-sju-runder-rundt-byen-i-hap-om-at-teaterstykket-skal-falle/

Jeg ønsker Teater Innlandet til lykke med en viktig forestilling! Skriver Solveig Fiske, biskop i Hamar 31.08.2022 https://www.dagen.no/meninger/biskopen-i-hamar-en-kristus-for-alle/

Sogneprest Thomas Tinglum på Eidsvoll er begeistret for Jesus framstilt som trans i egen kirke. https://www.facebook.com/ttinglum

Regler for bruk av kirkene, fastsatt av Kirkemøtet 15. april 2015. https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/regler-for-bruk-av-kirken/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.