For et par år siden var kunstnerne heftig opptatt av slavehandelen på 1700-tallet, et engasjement som ble kalt avkolonisering og krav om fjerning av kunstverk som heroiserte datidens konger, vitenskapsmenn og høytstående borgere. De var rasister og tjente fett på slavehandelen og nå var tiden moden for å rive dem ned fra pidestallen. Her i landet var det ikke mange av den sorten som solte seg høyt på en sokkel. Den enste var visstnok Ludvig Holberg som det ble påstått var involvert i slavehandel.

Aktivistene mente derfor at han burde fjernes slik at sårbare folk ikke ble krenket.
Det samme gjaldt et maleri på Kunstakademiet som viste mørkhudede kvinner. Det var rasistisk og krenkende, og burde fjernes. Kunstnerne er tydeligvis følsomme skapninger. Et av de mer kuriøse krenkeobjektene var en benk i Botanisk hage på Tøyen, som var tilegnet den svenske vitenskapsmannen Carl von Linné. Han var visstnok heller ikke fri for rasistiske tanker og oppfatninger. Klart det er mye å bli krenket av i fortiden, men hvorfor skal kunstnerne i sitt krenkelseshysteri ødelegge andres kunstverk?

Avkoloniseringsprosjektet til den danske kunstneren Katrine Dirckinck-Holmfeld gikk ut på å dumpe en portrettbyste av kong Frederik V i Københavns havnebasseng. Bysten tilhørte Det Kongelige Danske Kunstakademi, der kunstneren selv jobbet. Bysten ble fjernet fra Kunstakademiet 23/10 og hentet opp av vannet igjen 06/11 samme år. Da hadde bysten pådratt seg en del skader slik at den måtte til restaurering. Prisen for den jobben var 44 350 kr. Kunstneren er tiltalt for grovt skadeverk, men er ennå ikke dømt. Hva utfallet vil bli er usikkert, kunstneren kaller aksjonen for en «kunsthappening» og da må lovverket vike.

Man skulle tro at dette kunstneriske avkoloniseringsprosjektet dermed var ved et sluttpunkt og bare dommen gjensto, men kunstneren hadde mer på lager. Den tidligere instituttlederen Katrine Dirckinck-Holmfeld har søkt om og fått prosjektstøtte fra Statens Kunstfond til en utstilling med kongebysten og pressedekningen som hovedtema. Prosjektet kalles «Rematerialisations» og vil bli supplert med videoinstallasjon og tekstilverk av andre kunstnere.

Etter først å ha stjålet bysten og påført den alvorlige skader i havnebassenget, har hun nå fått støtte fra Staten og ber om utlån av kongens byste. Det er tydelig at skamløsheten hos kunstnerne ikke kjenner grenser. Avkoloniseringen og rasismen har helt forduftet, tilbake står et kunstner-ego med enormt behov for oppmerksomhet og selvbekreftelse. I tillegg forventer de at Staten punger ut for å dekke utgiftene. Det er helt sykt og vitner om en kunstnerstand som minner om slavehandlerne under kolonitiden. Skattebetalerne skal flås og behandles som kolonitidens slaver.

(Saken har vært belyst i både Weekendavisen og Jyllandsposten.)

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.