Forslagene som skal opp på WHOs kongress i Genève 22–28. mai, begynner å tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet. Vi spør Helsedepartementet hva Norge vil stemme. Vil Norge gå inn for å overføre myndighet over den norske befolkningens helse til et FN-organ?

Ifølge Gatestone står Norge på en liste over tyve land som har lovet å støtte forslaget. Stemmer dét? Presseansvarlig kan ikke svare, men bekrefter at Kjerkol selv skal til Genève. Vi ber om et svar i løpet av dagen, men hører ikke noe.

Her er brevet til departementet fredag formiddag:

Vi får opplyst at statsråden skal til Genève for å delta på WHOs kongress som begynner 22. mai.

Det har vakt internasjonal oppsikt at kongressen skal stemme over tillegg fra USA som vil gi WHO myndighet over verdens stater. Document har hatt en fyldig omtale:
Tucker Carlson hadde et stort segment i natt, og vi har nettopp lagt ut en sak fra Gatestone:
Her står Norge oppført som ett av tyve land som har forpliktet seg til å stemme ja til forslagene.
Siden dette er et møte på høyt nivå og statsråden skal delta, går vi ut fra at det er avklart på regjeringsnivå hvordan Norge skal stemme.
Vi spør derfor: Hva vil Norge stemme? Dette vil uansett bli en sak som får politisk etterspill. Vi ønsker å vite før avstemningen hva regjeringen har bestemt seg for.
Vi vil gjerne ha svar i løpet av dagen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.