I et intervju med Berlingske advarer den russiske ambassadør til Danmark, Vladimir V. Barbin, mot å slippe amerikanske soldater til på Bornholm slik Mette Frederiksen har antydet. Det vil bli oppfattet som brudd på den avtale som Sovjetunionen inngikk med Danmark i 1946 og Russland vil ikke sitte stille og se på. Det vil få konsekvenser, advarer ambassadøren.

»Hvis Danmark tillader et sådant skridt – hvis der kommer fremmede tropper på Bornholm – så vil Rusland være tvunget til at vurdere, hvilke implikationer det vil have for forholdet mellem Rusland og Danmark,« siger den russiske ambassadør, Vladimir V. Barbin, da Berlingske møder ham til et interview på den russiske ambassade i København.

»Det spiller generelt ind på sikkerheden i det baltiske område,« understreger han.

Professor emeritus Bent Jensen skrev nylig at det er feil at Danmark inngikk en slik forpliktelse, men russerne er av en annen oppfatning. Mette Frederiksen har lagt Danmark tettere på USA og åpner for amerikanske soldater på dansk jord. Det liker ikke støttepartiet SF.

Saken er derfor ved å skape splittelse innad for regjeringen.

Nylig ble Trine Bramsen skiftet ut som forsvarsminister med den mer erfarne Morten Bødskov (S). Han sier Danmark skal innlede forhandlinger med USA om et tettere samarbeide. Noe må allerede være avtalt siden statsministeren forbereder opinionen på amerikanske soldater på dansk jord. Har hun feilberegnet den russiske reaksjonen? Østersjøen er et følsomt område for Russland.

Danmark har sendt F-16-fly til Baltikum og har soldater klare. Russerne ser et mønster. Bødskov sier det er Danmark som bestemmer hvem som skal være utstasjonert på dansk jord.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) ville i et interview med Berlingske søndag ikke udelukke, at Bornholm vil kunne modtage amerikanske soldater og udstyr.

Den nytiltrådte danske forsvarsminister sagde, at den kommende forsvarspolitiske aftale med USA »er et nybrud, og at det temmelig sikkert vil betyde permanent tilstedeværelse af amerikanske kapaciteter i Danmark«.

Bødskov sagde også, at der kan komme amerikanske topper på Bornholm, hvis »der er behov for det«, og vurderede ikke, at russernes aftale blokerede for amerikansk tilstedeværelse.

»Det er ikke russerne, der afgør dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det gør Danmark,« lød det fra den danske forsvarsminister.

Tidspunkt

Mette Frederiksen har kommet med flere signaler som indikerer at hun vil legge Danmark tettere på USA. Men hvilket USA? Den administrasjonen som gjennomførte den mest katastrofale tilbaketrekning fra Afghanistan. Biden-administrasjonen har fremstått som inkompetent og mer opptatt av woke-verdier.

Regjeringen har foretatt noen merkelige utspill overfor Forsvarets e-tjeneste. Sjefen, Lars Findsen, sitter i varetekt mistenkt for å ha skadet rikets sikkerhet. Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er siktet for å ha lekket fortrolige opplysninger.

Det dreier seg sannsynligvis om internettkabelen som går gjennom Amager og som danskene har latt National Security Agency tappe. En tekniker i E-tjenesten mente at også dansker ble ulovlig kartlagt og fikk tvunget gjennom en undersøkelse. Den ble behandlet i tjenestenes tilsynsorgan og førte til masse offentlig oppstyr som skadet Forsvaret. Spørsmålet er om Findsen og Frederiksen er blitt syndebukker. Det faller i dårlig jord hos de profesjonelle i Forsvaret og sikkerhetstjenestene. Alle vet at amerikanerne kan stille krav en liten allierte ikke kan avslå. Venstrefløyen har rykket helt inn i regjeringskontorene og kan skape ballade om forholdet til USA. Men er svaret å arrestere E-sjefen? Saken har skadet Danmarks omdømme.

Vurderingsevne

Flere saker har reist tvil om Mette Frederiksens vurderingsevne: Avlivingen av alle minkbesetninger uten lovlig grunnlag. Sletting av SMS’er uten arkivering og dårlige forklaringer på hvorfor. En generell autoritær stil og tone i vaksinespørsmål og overfor ytringsfriheten. Mette F. har lav terskel for å bruke tvang.

Hennes nye sikkerhetspolitiske kurs vekker undring. Danmark trenger et godt forhold til Russland. Mette F. utelukker ikke at også Færøyene og Grønland kan bli omfattet av en ny sikkerhetspolitisk samarbeidsavtale med USA. Ambassadør Barbin advarer mot en militarisering av Arktis. Det han mener er nok at hvis USA skulle få baser vil det forrykke balansen. Russerne er allerede til stede.

»Hun sagde, at hun løbende ville tale med de to områder om aftalen,« hæfter den russiske ambassadør sig ved. Han tolker det, som om det arktiske område kan blive en del af aftalen senere.

»Det er meget bekymrende, fordi Danmark dermed viser, at man ikke er interesseret i at beholde Arktis som et fredeligt område,« siger han og henviser til den grundlæggende holdning, der ligger bag Arktisk Råd, om at holde militære og sikkerhedspolitiske spørgsmål ude af forhandlingerne i denne institution.

Krigshisseri

Parallelt med regjeringens nye linje har danske aviser gått inn på en linje som kan beskrives som krigshisseri mot Russland, mens man forsvarer et Biden-regime som blir svakere for hver dag. En avis som Jyllands-Posten er ikke til å kjenne igjen.

Dette gjenspeiler ingen endring i opinion. Det er et elitefenomen, liksom i USA. Forskjellen er at Vest-Europa har en venstrefløy som fremdeles ikke liker at man kommer i konflikt med Russland, og det gjelder fortsatt Danmark.

 

 

Russisk ambassadør advarer mod at lukke USA ind på Bornholm: Der venter »alvorlige implikationer« 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.