Den islamistiske desinformasjonskampanjen mot Sverige fortsetter. Det Muslimske Brorskapets nettverksorganisasjon krever nå et møte med sosialministeren for å «få til endring», og oppfordrer samtidig muslimer til å «ikke nøye seg med innlegg i sosiale medier».

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FiFS) har i en pressemelding varslet at de nå forbereder et møte med sosialminister Lena Hallengren (S), noe som blant annet legges merke til av terrorforskeren Magnus Ranstorp. Formålet sies å være å diskutere «barnebortføringer» – nemlig sosialtjenestens og barnevernets anvendelse av LVU, Lagen om vård av unga, som antas å diskriminere muslimske familier. FiFS ønsker også å produsere data som «uten tvil viser at det eksisterer vilkårlighet i sosialtjenestens arbeid».

I pressemeldingen skriver FiFS at organisasjonen har fulgt saken lenge, og at de blant annet besøkte FN-representanter i Genève 2018 for å «presentere ulike saker om systematisk rasediskriminering i Sverige». Men nå vil de møte sosialministeren:

«Vårt uppdrag är att stå upp och uppmärksamma de frågor som bekymrar den muslimska gruppen i Sverige. I samarbete med de muslimska trossamfunden i Sverige har vi tagit initiativ till bildandet av en arbetsgrupp som bereder bland annat ett möte med socialministern för att ta upp frågan med henne, i syfte att uppnå förändring som skyddar socialtjänsten från förekomsten av fördomsfulla processer och beslut.»

Link til terrororganisasjoner

Pressemeldingen er signert av Mustafa Issa, som er styreleder i FiFS. En artikkel på Ledarsidorna understreker at Issa-klanen er en av Stockholms-moskeens mest fremtredende, og at flere av søsknene innehar ledende posisjoner i Det Muslimske Brorskapets (MB) ulike nettverksorganisasjoner. Faren, Tarif al Sayyed Issa, var åpen med sin tilknytning til Brorskapet. Han forlot Stockholm for å slutte seg til al Nusra-fronten, som er en del av al Qaida, og døde i 2017 etter et bilbombeangrep i den syriske byen Idlib. I løpet av denne tiden ble byens 1.200 kristne myrdet eller tvunget å flykte.

Hizb ut-Tahrir er en annen islamistisk, antisemittisk og antidemokratisk organisasjon med terrorforbindelser som nå driver narrativet om at svenske myndigheter tar barn fra muslimske familier. Hizb-ut Tahrir krever et strengt segregert samfunn der muslimer ikke blander seg med andre. Lørdag holdt organisasjonen et seminar om «barnebortføringer» i Kista utenfor Stockholm, hvor det blant annet ble lovet «forslag til løsninger».

Oppfordrer til ytterligere tiltak

Selv om FiFS ber om et møte med sosialministeren, oppfordrer det også Sveriges muslimer til å handle mot svenske myndigheter på måter som ikke er spesifisert, og støtte «innsatser» med økonomiske midler.

«Vi råder våra muslimska bröder och systrar att inte nöja sig inlägg på sociala mediers, utan att följa upp de med seriösa ageranden och initiativ som inte är begränsade till demonstrationer eller offentliga protester. Vi vill även uppmärksamma våra syskon på att det finns befintliga insatser som bör få vårt stöd, i form av ekonomiska bidrag och aktivt deltagande för att öka insatserna effektivitet och bättra deras resultat. Slutligen ber vi Gud att skänka styrka, tröst och tålamod till alla familjer som har orättvist och godtyckligt blivit splittrade och att föra samman familjerna inom snar framtid, InshaAllah.»

FiFS organiserer flertallet av moskeene som er tilknyttet Det Muslimske Brorskapets politiske tolkning av Koranen og islams religiøse opptegnelser. Imamen ved Stockholms moské, Mahmoud Khalfi, har i flere uttalelser vært tydelig med sin lojalitet til MB. Khalfi har også samarbeidet med erkebiskopen i Svenska kyrkan i en rekke debattartikler.

Fram til regjeringsskiftet i 2018 var Lena Hallengren styremedlem i Folkbildningsrådet. I denne tiden hjalp Folkbildningsrådet studieforbundet Ibn Rushd med å anskaffe kurssenteret Granhedsgården AB for skattepenger. Ibn Rushd er også en av Det muslimske brorskapets nettverksorganisasjoner.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.