En rapport med tittlen Muslimska Brödraskapet i Sverige er skrevet av forskere og fagfolk på området: Dr. Magnus Norell, docent Aje Carlbom og phil. cand Pierre Durrani. Rapporten er skrevet på oppdrag av av MSB – Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Magnus Norell er terrorforsker og har spesialisert seg på islam. Hans rapport har falt Sverige tungt for brystet. Bare innledningen har vel fått den islamvennligsinnede svenske eliten til å protestere:

Islamism är inte någon egen typ av muslimsk tro. Det är en politisk ideologi baserad på och sprungen ur islam varifrån den hämtar sin legitimitet.

Islamisme er en del av islam. Det er noe de fleste har forstått nå, med unntak av de politiske korrekte selvfølgelig.

I rapporten står det blant annet att svenske muslimer som er ledet av Det Muslimske Brorskapet i hemmelighet holder på å bygge opp et parallellsamfunn, blant annet ved å infiltrere organisasjoner og politiske partier.

Dette nekter andre svenske forskere å tro på. 22 forskere har gått så langt som å skrive under på et slags opprop mot rapporten. De kaller den undermåls. 

– Det är en intressant fråga som MSB har lyft fram, om man ser ursprungsuppdraget. Men tyvärr är det så att själva rapporten inte bygger på någon omfattande undersökning, säger Jonas Svensson, professor i islamologi vid Linnéuniversitetet och en av 22 forskare som skrivit under ett blogginlägg med kritik mot rapporten.

Magnus Norell står fast ved sin rapport.

Forfattererne av rapporten mener at milioner av skattekroner er blitt sluset direkte til Det muslimske Brorskapet ettersom de i årenes løp har kunnet etablere en helt dominerende posisjon innenfor det statsstøttede sivilsamfunnets muslimske del, skriver Svenska Dagbladet. 

Det er mange som støtter Brorskapet.

Erdogan tar en dobbel rabaa for sikkerhets skyld.

De svenske forskerne beskylder Magnus Norell for konspirasjonsteorier. I rapporten leser vi at de svenske myndighetene ikke aner at det er Brorskapet (MB) de har sin dialog med:

Detta fenomen, att MB befinner sig som spindeln i nätet bland muslimska organisationer, förekommer även i olika grad i andra europeiska länder, men i Sverige har denna utveckling gått som allra längst. En konsekvens av detta är att många andra islamtolkningar än den så kallat moderat islamistiska som MB företräder, inte är lika etablerade i Sverige. Det finns visserligen en uppsjö etniska och religiösa föreningar som inte är kopplade till MB i Sverige, men ingen har haft det organisatoriska genomslag som de MB-orienterade (bland sunnimuslimer). Så när myndigheter, politiker och journalister vänder sig till någon muslimsk organisation är det ofta just MB som de samtalar med, alltsomoftast helt ovetandes.

Brorskapet har startet mange innflytelsesrike organisasjoner i Sverige, skriver Norell, og navngir de største:

Islamic Relief, Studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer (SUM), Islamiska Förbundet i Sverige

Andre forskere er helt bestyrtet over at Norell navngir organisasjoner. Nå blir disse mistenkliggjort, uten konkrete belegg! Noen av dem har tross alt offentlig benektet noen som helst forbindelser med Brorskapet, sier de.

«Namngivna personer och organisationer i Sverige blir därmed misstänkliggjorda, utan konkreta belägg, även i de fall då personerna eller organisationerna offentligt förnekat några som helst kopplingar till Muslimska brödraskapet», skriver de.

Brorskapet holder bevisst en lav profil slår rapporten fast. Men at de ikke er så synlige, betyr ikke at de ikke trekker i trådene.

Politiskt-religiöst håller de låg profil gentemot det sekulära majoritetssamhället utifrån vetskapen att deras idéer om kvinnans position i islam eller betydelsen av att följa sharia väcker starka protester hos majoriteten av svenska medborgare. Den ”låga profilen” ska inte tolkas som att aktivisterna i Europa har gett upp drömmen om kalifatet utan profilen ligger inom ramen för den generella policy MB har för sina olika grenar.

Magnus Norells rapport var meget uvelkommen i det akademiske Sverige som forlanger at det skal forskes og bevises realiteter i et miljø som er lukket for dem og som ikke uttaler offentlig hva de egentlig mener eller hva slags planer de har. Så da kan alt avskrives som konspirasjoner. Helt til det er for sent. Kjekt.

Vi andre holder en knapp på Peter Springare, John Dübeck og Magnus Norell. Måtte det bare komme flere på banen.

Svenska Dagbladet   Dagens Nyheter   The Local   Expressen  Aftonbladet