Sakset/Fra hofta

muslimske-brorskap-egypt

Expressen er i hardt vær etter at avisen fredag publiserte en artikkel som hyller det Muslimske brorskapet og framhever islamismen som eneste farbare vei til demokrati i Midtøsten.

Att Muslimska Brödraskapet är nyckeln till fred och försoning i Mellanöstern och att dessa är alltigenom goda människor. Det ser inte bättre ut än att Bonnierkoncernen nu en gång för alla bytt sin traditionellt neutrala eller Israel-vänliga linje och anammat en mer eller mindre uttalat antisemitisk sådan, skriver Johan Westerholm på Ledarsidorna.se.

«Vilket intellektuellt haveri», tvitret terroreksperten Magnus Ranstorp.

Artikkelen er forfattet av avisens medarbeider Per Wirtén. Det er ingen disclaimer knyttet til den, type: dette står for forfatterens regning og skal ikke tolkes som Expressens offisielle syn.

Det er derfor nærliggende å tolke artikkelen som at den er i tråd med Expressens offisielle linje.

Wirtén skriver om Shadi Hamids bok Islamic exceptionalism. Boken handler om hvordan det Muslimske brorskapet etter kuppet i Kairo kommer i skvis mellom sekulære generaler og hva Wirtén kaller «revolutionära islamister» (som om ikke alle islamister var revolusjonære). Til tross for at Wirtén anser konflikten for uløselig så mener han at Europa kan bidra, bare vi avvikler vår berøringsskrekk:

Bidra med vad? Burkini? Och … beröringsskräck? spør Gunnar Sandelin på sin blogg Innvandring och mörkläggning.

Kort oppsummert anbefaler Wirtén samarbeid med det Muslimske Brorskapet og andre «demokratiska islamister». Det er den eneste måten å stoppe IS, Boko Haram og andre voldsforherligende islamister på, mener han. Det Muslimske Brorskapets syn på demokrati og menneskeretter skiller seg rett nok fra det vestlige, medgir Wirtén, men å støtte dem er det eneste alternativet vi har for å unngå enda mer radikalisering.

Han inntar altså omtrent samme posisjon som Mattias Gardell. Og det er tydelig at han ikke utelukkende snakker om islamistenes hjemland. Også i Europa skal islamismen få spillerom. Annerledes kan det ikke tolkes når han nevner Charlie Hebdo på denne måten:

Frihetens landskap förverkligas inte med hjälp av Charlie Hebdos förakt för islam, men möjligen genom att Europa börjar knyta allvarliga kontakter med demokratiska islamister. Det är dags att sluta blunda för dem. Jag kan inte se någon annan möjlighet. Ljuset har blivit alldeles för svagt.

Sitatet er riktignok fra en artikkel Wirtén skrev 8. februar i fjor, men det er tydelig at han står inne for den. Han både omtaler den og lenker til den fra fredagens artikkel.

I artikkelen, også den en omtale av en bok av Shadi Hamid; Temptations of power, konkluderer han at arabisk demokrati ikke lenger er mulig uten dominerende islamistiske partier i politikkens sentrum. Alle demokratibevegelser må gå gjennom Brorskapet for å lykkes. Man kan mislike dem, men de må tillates å være med. Noen andre veier ut av den arabiske natten ser ikke Wirtèn.

Terroren som rammet Paris er Europas egen skyld, förstås. Terrorismen er jo et ektefødt barn av Europa: «Terrorism är förvisso en europeisk specialitet: IRA, Baader-Meinhof, ETA, Gyllene gryning.»

Naturligtvis finns det europeiska förklaringar till attackerna i Paris. Sociologen Evin Ismail beskriver i senaste Bang, under rubriken «Att göra en fiende», hur europeiska muslimer inte bara bakbundits av massarbetslöshet och rasdiskriminering utan också målmedvetet ringats in som demokratifientliga samhällsproblem. Med sociologisk terminologi karakteriserar hon de män som ansluter sig till jihadismen som fångade i en dubbelbindning: «förkastade av sitt ursprungssamhälle och utestängda från sina drömmars samhälle på grund av påstådd otillräcklighet». Det kan inte få fortsätta.

Muslimbrødrene er egentlig demokrater, som uheldigvis falt tilbake til gamle synder etter Tahrir:

När demokratin blev en oväntad möjlighet, efter revolutionen på Tahrirtorget, återföll de plötsligt till ståndpunkter, om till exempel sharialagstiftning, som de övergett för länge sedan. Hamid visar hur den partipolitiska dynamiken radikaliserade dem. De utmanades inte av socialister eller liberaler som alla trodde, utan från de extremt konservativa salafisterna. Folket var mer islamistiskt än islamisterna själva. De blev opinionernas fångar. Demokratin lockade dem att börja svaja om demokratins värderingar. Till sist vann militären.

Johan Westerholm skriver om Wirténs tekst i artikkelen Bonnierkoncernens nya publicistiska linje skrämmer (Både Expressen og Dagens Nyheter eies av Bonnier). Han påpeker at det ikke er noen hemmelighet at det Muslimske brorskapet og deres væpnede palestinske gren ønsker å utradere Israel og alle jøder fra jordens overflate.

Expressens nya antisemitiska linje är dock logisk. Systertidningen Dagens Nyheter har under Peter Wolodarskis ledarskap dels publicerat grovt antisemitiska karikatyrer, där israeliska soldater klumpas ihop med Ku Klux Klan, men även lågmält antisemitiska artiklar som den senaste av Björn af Kleen.

Bonnierkoncernen byter nu fot då nu bägge dess rikstäckande dagstidningar kommunicerar ett mer eller mindre antisemitiskt, islamistiskt och antidemokratiskt budskap. Hade Expressen ansträngt sig något och skickat ner personal till Libanon, Israel, Egypten, Marocko och Jordanien så hade de förhoppningsvis kommit fram till en annan slutsats. Men nu har de tagit den position de har och känner sig sannolikt bekväma med denna.

Från att ha varit relativt Israelvänliga är de numera såväl mer eller mindre öppet antisemitiska som de öppet förespråkar stöd till ett Brödraskap som inte står för för någon annan politik än ren och skär islamism, att radera främst Israel och därefter alla andra religioner från sin intressesfär. Även personer i Sverige som står Brödraskapet nära, som Rashid Musa, förespråkar med SSU Stockholm som stöd ett separatistiskt samhälle. Även detta bör då tolkas som Expressens nya linje. En linje som harmonierar med Dagens Nyheter.

Gjennom trusler og trakasserier trenger nå svenske tilhengere av dette Brorskap kristne ut fra blant annet Järvafältet i Stockholm, skriver Westerholm på ledarsidorna.se. Han varsler at han kommer til å presentere intervjuer som viser dette i nær framtid. Mer enn ti prosent av samtlige mord i Sverige har forbindelse til Järva, et lite område i Stockholm som omfatter Rinkeby-Kista og Spånga-Tensta.

Järvafältet. Endast femton minuter från Dagens Nyheters och Expressens redaktioner. Endast tjugo minuter från Bonnierkoncernens huvudkontor. Järvafältet. En plats inte ens regeringschefen vågar erkänna vad som pågår inför våra ögon. Tjugo minuter från hörnrummet i Rosenbad.

Något annat kan inte Expressens och Dagens Nyheters artiklar och illustrationer rimligen tolkas som. Någon eller några måste rimligen ha tagit ett koncernbeslut då koordinationen är i det närmaste perfekt. Vi går in i ett 2017 som bara ser ut att bli mörkare och mörkare.

 

Expressen: Framtiden hägrar bortom terrorn