Norge hadde Europas fjerde høyeste brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2020. Det viser tall Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen.

Sammenlignet med året før tilsvarer dette et fall på 5 prosentpoeng fra 45 prosent over EU i 2019, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dermed beholder Norge plassen bak Luxembourg, Irland og Sveits for sjette år på rad – mens Danmark tar innpå. Mens Danmark lå 18 prosentpoeng under Norge i 2019, er differansen kun 5 prosentpoeng i 2020.

Luxembourgs BNP per innbygger lå 163 prosent over EU.

SSB presiserer imidlertid at koronapandemien og tiltakene som ble iverksatt hadde en betydelig innvirkning på prisinnsamlingen i Europa i 2020. Dette har ført til at endringen i resultatene mellom 2019 og 2020 er større enn vanlig.

Blant resten av landene på topp ti, økte relativt BNP per innbygger både i Luxembourg, Irland, Sveits, Nederland, Sverige og Tyskland. Østerrike og Island opplevde, i likhet med Norge, et relativt fall.

BNP per innbygger brukes gjerne som et mål på materiell levestandard i internasjonale sammenligninger. Personlig konsum kan imidlertid være et bedre egnet mål for lands relative velstandsnivå, ifølge SSB.

I Norge lå personlig konsum per innbygger 26 prosent over EU i 2020.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.